English version
Eystein Grusd

Eystein Grusd

Kort om

Paramedic. Simulatorfasilitator, foreleser og emneansvarlig på bachelorstudiet i prehospitalt arbeid.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Vifladt, Anne; Ballangrud, Randi; Myhr, Kjetil; Grusd, Eystein ; Porthun, Jan; Mæhlum, Pål Anders; Aase, Karina; Sollid, Stephen J. M.; Odberg, Kristian Ringsby (2023). Team training program’s impact on medication administration, teamwork and patient safety culture in an ambulance service (TEAM-AMB): a longitudinal multimethod study protocol. 9 s. BMJ Open. Vol. 13:e067006.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-067006

Howard, Jack; Grusd, Eystein ; Rice, Don; Nudell, Nikiah G.; Lipscombe, Carlos; Shepherd, Matthew; Olaussen, Alexander (2023). Development of an international prehospital CPR-induced consciousness guideline: A Delphi study. Paramedicine.
https://doi.org/10.1177/27536386231215608

Howard, Jack; Lipscombe, Carlos; Beovich, Bronwyn; Shepherd, Matthew; Grusd, Eystein ; Nudell, Nikiah G.; Rice, Don; Olaussen, Alexander (2022). Pre-hospital guidelines for CPR-Induced Consciousness (CPRIC): A scoping review. 9 s. Resuscitation Plus. Vol. 12.
https://doi.org/10.1016/j.resplu.2022.100335

Grusd, Eystein ; Kramer-Johansen, Jo (2016). Does the Norwegian emergency medical dispatch classification as non-urgent predict no need for pre-hospital medical treatment? An observational study. 8 s. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol. 24.
https://doi.org/10.1186/s13049-016-0258-8Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig