English version
Fred Arild Pettersen

Fred Arild Pettersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

By, Inger - Åshild; Berg-Lennertzen, Geir Kristian; Lie, Catrine; Pettersen, Fred Arild; Rustad, Morten Corneliussen; Sandven, Jostein; Vestad, Ingeborg Lunde; Wergeland-Yates, Marit (2017). Nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. Vedtatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning 26.10.2017.
https://www.uhr.no/_f/p1/ie425b925-ad1c-4560-9d7c-...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig