English version
Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang

Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang

Kort om

Koordinator for Innovasjon og arbeidsliv, Fakultet for teknologi, kunst og design.

Fagområder

Emner

Minoritetsungdom   Studentrekruttering

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Heiervang, Hanne Birgitte Ingeborg (2011). Holdninger til estetiske fag blant ungdom med minoritetsbakgrunn. Et rekrutteringsprosjekt. 20 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig