English version
Hilde Haugen

Hilde Haugen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Hilde Kjærnet ; Myhrer, Trude ; Haugli, Ketil Hegerstrøm ; El-Homsi, Fadi (2020). Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende. Vol. 2020: 130.

Haugen, Hilde Kjærnet ; Myhrer, Trude ; Willumsen, Tiril (2019). Nedsatt livskvalitet og oral funksjon etter hjerneslag. En kvalitativ studie. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79355

Haugen, Hilde Kjærnet ; Haugli, Ketil Hegerstrøm (2016). Betydningen av ekstern praksis i tannteknikerstudiet. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 6.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166176

Myhrer, Trude ; Evans, Jane L.; Haugen, Hilde Kjærnet ; Gorman, Catherine; Kavanagh, Yvette; Cameron, Andrew B. (2016). Exploring the consistency, transparency and portability of dental technology education: Benchmarking across Norway, Ireland and Australia. 8 s. European journal of dental education. Vol. 20.
https://doi.org/10.1111/eje.12160

Evans, Jane L.; Henderson, Amanda J.; Sun, Jing; Haugen, Hilde Kjærnet ; Myhrer, Trude ; Maryan, Christopher J.; Ivanow, Karin Nordin; Cameron, Andrew; Johnson, Newell W. (2015). The value of inter-professional education: a comparative study of dental technology students' perceptions across four countries. British Dental Journal. Vol. 218.
https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2015.296

Myhrer, Trude ; Haugen, Hilde Kjærnet ; Willumsen, Tiril; Bergland, Astrid (2014). Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag. Den norske tannlegeforenings tidende. Vol. 124.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0085

Myhrer, Trude ; Haugen, Hilde Kjærnet ; Willumsen, Tiril; Bergland, Astrid (2014). Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/sykepleienf.2014.0085Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig