English version
Ina Tandberg

Ina Tandberg

Kort om

Mine hovedansvarsområder er som gruppeleder for rektors stab, og med ansvar for strategi- og policyarbeid på vegne av rektor for OsloMet. Fast saksansvar for blant annet OsloMets innspill til statsbudsjettet, fordeling av høringer og utarbeiding av institusjonelle høringssaker (styring og ledelse av UH-sektor, finansieringssystemet, universitets- og høgskoleloven m.m).  Fra høsten 2022 er jeg sekretariatsleder for strategiprosessen ved OsloMet. 

Tidligere har jeg blant annet vært prosjektleder for universitetssatsningen ved OsloMet. 

Før jeg kom til OsloMet arbeidet jeg i Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet og var studentpolitiker i mange år, deriblant som leder i Studentenes Landsforbund (i dag Norsk Studentorganisasjon). Jeg har en master i styring og ledelse i offentlig sektor fra OsloMet, en bachelorgrad i statsvitenskap fra HiBU (i dag USN) samt studier i russisk og i statsvitenskap på masternivå ved UiT. 

Administrative arbeidsområder

Analyse   Prosjektledelse   Utredning   Strategi   Høringsuttalelser   Myndighetskontakt   Akkreditering

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Salvesen, Helge; Øgaard, Torvald; Wedel, Maria Knutson; Cornér, Solveig; Tandberg, Ina ; Malnes, Magnus (2013). NOKUTs tilsynsrapporter: NTNU. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. 42 s. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig