English version
Mie Mørner

Mie Mørner

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Grønning, Elisabeth ; Arnesen, Elisabeth ; Mørner, Mie (2015). The Nightingale Project –mentoring program for students within social work and child welfare. INternational Week. HAN UNiversity of Applied Sciences.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig