English version
Inger Anne Kvalbein

Inger Anne Kvalbein

Vitenskapelige publikasjoner

Kvalbein, Inger Anne (2004). Lærerutdannere og profesjonsorientering. Norsk pedagogisk tidsskrift.

Kvalbein, Inger Anne (2004). Styring av hverdagens læreruddannelse - mer professionsrettede reformer?. Unge Pædagoger.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig