English version
Inga-Linn Nordby Hansen

Inga-Linn Nordby Hansen

Kort om

-MSc i ernæring, helse- og miljøfag. Fagspesialisering/fordypning i helsekommunikasjon. Masteroppgave omhandlende helse- og kostrelatert reklame i massemedia og persepsjon.

- Fremlegg på Akershus Universitetssykehus i anledning den internasjonale sykepleierdagen («På helsa løs eller a piece of cake?»).
- Fremlegg på Ahusseminaret. («Healthy or unhealthy slogan - hvordan kan reklame for helse- og kostrelaterte produkter påvirke?»).
- Undervisning til ansatte i fagforum. «Turnusarbeid. Pleasure and business.»).

Forskningsgrupper