English version
Isak Lønne Emberland

Isak Lønne Emberland

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Emberland, Isak Lønne (2020). Søvn uten sjelegranskning: Vitenskapelig troverdighetskamp i Henri Piérons Le probème physiologique du sommeil (1912). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 32.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig