English version
Ivar Bredesen

Ivar Bredesen

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Bredesen, Ivar (2005). Teknologiledelse. Økonomiske betraktninger. Erikson, Truls (Red.). Teknologiledelse. Økonomiske betraktninger. s. 92-180. Gyldendal Akademisk.

Bredesen, Ivar (2005). Hjelper til Teknologiledelse. Erikson, Truls (Red.). Hjelper til Teknologiledelse. s. 10-42. Gyldendal Akademisk.

Bredesen, Ivar (1991). Trade as an engine of growth: The lewis versus riedel controversy revisited. Intereconomics. Review of European Economic Policy. Vol. 26.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig