English version
Kim Jørgensen

Kim Jørgensen

Kort om

Ph.D., Msc Sykepleie, RN.

Forsker innen brukerinvolvering, bedring og tverrfaglig samarbeid i en psykiatrisk kontekst. Engasjert prosjektleder, forfatter, fagfellevurderer, gjesteredaktør og førsteamanuensis. Mange års erfaring som førsteamanuensis ved en høyskole, primært knyttet til sykepleieutdanning.

Opptatt av sårbare grupper og deres forhold i samfunnet, og prøver å skape bedre forhold for møtet med helsevesenet.

Database: 

 

https://forskning.ruc.dk/da/persons/kimjo

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-9362-7600

 

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jørgensen, kim (2024). Interprofessional and Intersectoral Collaboration in the Healthcare System. ISBN: 9788712067467. Gads Forlag.

Eiberg Holm, Malene; Dorner Østergaard, Louise Niece; Aamund, Kate; Midtgaard, Julie; Vinberg, Maj; Nordentoft, Merete; Jørgensen, Kim (2024). What methods are used in research of firsthand experiences with online self-harming and suicidal behavior? A scoping review. Nordic Journal of Psychiatry.

Jørgensen, Kim ; Hansen, Mathias; Hansen, Morten; Karlsson, Bengt Eirik (2024). Health professionals' perceptions of user involvement in a mental health centre: A critical discourse analysis. International Journal of Mental Health Nursing.
https://doi.org/10.1111/inm.13296

Frederiksen, Jesper; Jørgensen, Kim ; Petersen, Karin Anna (2024). The Knowledge Crisis of Nursing: a warping between ideological methodology, classical phenomenology and reflexive practice. Nursing Philosophy.

Jørgensen, Kim ; Hansen, Mathias; Hansen, Morten; Bjerrum, Merete; Watson, Emma; Karlsson, Bengt Eirik (2024). Healthcare Professionals’ Experiences of Recovery- Oriented Collaboration Between Mental Health Centres and Municipalities: A Qualitative Study. Issues in Mental Health Nursing.

Locht, Martin; Alkier Gildberg, Frederik; Laulund, Ronni; Jørgensen, kim ; Tingleff, Ellen Boldrup (2023). Nurses' clinical decision‐making in the use of rapid tranquillization in adult mental health inpatient settings: An integrative review. International Journal of Mental Health Nursing. Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/inm.13181

Jørgensen, Kim (2022). Recovery-Oriented Cross-Sectoral Network Meetings between Mental Health Hospital Professionals and Community Mental Health Professionals: A Critical Discourse Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Jørgensen, kim ; Rasmussen, Tonie; Aamund, Kate; Hansen, Morten; Karlsson, Bengt Eirik (2022). Recovery-Oriented Network Meetings in Mental Healthcare: A Qualitative Study. Issues in Mental Health Nursing.

Jørgensen, kim (2021). Kommunikation for Sundhedsprofessionelle [Communication for health professionals]; 5th ed.; Gads Forlag: Copenhagen. ISBN: 9788712060178. Gads Forlag.

Heine, Kimmie; Fugemann, Anne; Jørgensen, kim (2021). Når magten bliver usynlig En diskursteoretisk analyse af, hvordan recovery sprogliggøres i en dansk psykiatrisk kontekst. Forstyrrelsen Dansk Sygeplejeråd.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig