English version
Kizkitza Biguri

Kizkitza Biguri

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Biguri, Kizkitza ; Stahl, Jorg (2023). Who Pays a Visit to Brussels? Firm Value Effects of Cross-Border Political Access to European Commissioners. Journal of Financial and Quantitative Analysis.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3339871

Biguri, Kizkitza (2023). How Does Access to the Unsecured Debt Market Affect Investment?. Journal of Banking & Finance. Vol. 152.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.106856

Biguri, Kizkitza ; Brownlees, Christian; Ippolito, Filippo (2022). Corporate hedging and the variance of stock returns. Journal of Corporate Finance. Vol. 72.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102147Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig