English version
Lars Egeland

Lars Egeland

Vitenskapelige publikasjoner

Egeland, Lars (2005). Knowledge and Culture: Norwegian Libraries in Perspective. ISBN: 82-8105-023-3. 72 s. National Library of Norway.

Egeland, Lars (1999). Arbeidsfelleskap i elektronikkens tidsalder. 2 s. DF-revy.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig