English version
Liv Ingunn Bråten

Liv Ingunn Bråten

Kort om

Utdannet cand.paed - profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering i undervisning, veiledning og ledelse. Videreutdanning i veiledning, coaching, nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, HRM: Human Resource Management - Ledelse av menneskelige ressurser, tariffsystemet og personaljus i staten, arbeidsrett og endringsledelse.

Arbeidet ved UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning fra mars 1997 - september 2007. Tilsatt på OsloMet (tidligere Høgskolen i Akershus så Høgskolen i Oslo og Akershus) fra oktober 2007.

Hovedtillitsvalgt for Parat ved OsloMet 2015 - 2021.

Administrative arbeidsområder

Etter- og videreutdanning (EVU)   Eksamen   Felles studentsystem FS   Studieveiledning