English version
Liv Ingunn Bråten

Liv Ingunn Bråten

Kort om

Utdannet cand.paed - profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering i undervisning, veiledning og ledelse ved UiO. Videreutdanning ved USN, NMBU og OsloMet i veiledning, coaching, nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, HRM; Human Resource Management - Ledelse av menneskelige ressurser, personaljus og tariffsystemet i staten, arbeidsrett og endringsledelse samt dyreassisterte intervensjoner. Arbeidet ved UiO, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning fra mars 1997 - september 2007. Tilsatt på OsloMet (tidligere Høgskolen i Akershus så Høgskolen i Oslo og Akershus) fra oktober 2007. Fra medio oktober 2023 jobber jeg med programplaner ved Fakultet for helsevitenskap samtidig som jeg studerer litt ved siden av her på OsloMet. Jeg tar emnet Kommunikasjon i digtiale medier (15 sp) høsten 2023 og fra januar 2024 tom juni 2025 fullfører jeg årsenheten i Veiledning og coaching. Jeg var hovedtillitsvalgt for Parat ved OsloMet 2015 - 2021 og sitter fortsatt i styret. 

Administrative arbeidsområder

Programplaner   Masterstudier   Etter- og videreutdanning (EVU)   Eksamen   Felles studentsystem FS   Studieveiledning