English version
Linn Jahren Gustavsen

Linn Jahren Gustavsen

Kort om

Linn Jahren Gustavsen er barnesykepleier og stipendiat med forskningsprosjektet "Positiv mating av premature - en feasibility studie av en utviklingsstøttende matestrategi ved Nyfødt intensiv". Studien ferdigstilles 2026. 

Hun er en del av forskningsgruppen for akutt/kritisk syke og skadde pasienter ved Oslo Met, samt det internasjonale forskningsnettverket The PosiFeed Neo Network.

Linn har klinisk erfaring fra barneavdeling og nyfødt intensiv, med hovedtyngde fra arbeid med syke nyfødte og premature. Spesielle interesseområder er utviklingstilpasset og familiesentrert omsorg, nullseparasjon av foreldre og barn i nyfødtavdelinger, ernæring, spiseutvikling, mating og amming av premature og syke nyfødte, foreldreinvolvering ved nyfødt intensiv.

 

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jahren Gustavsen, Linn ; Le Marechal, Flore; Tandberg, Bente (2024). Observational study showed that using video consultations was a viable way of delivering an early discharge programme for preterm infants. Acta Paediatrica.
https://doi.org/10.1111/apa.17250

Klingenberg, Claus; Pettersen, Marit; Hansen, Elin A; Gustavsen, Linn Jahren ; Dahl, Ingvild Andersen; Leknessund, Arild; Kaaresen, Per Ivar; Nordhov, Solveig Marianne (2014). Patient comfort during treatment with heated humidified high flow nasal cannulae versus nasal continuous positive airway pressure: A randomised cross-over trial. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. Vol. 99.
https://doi.org/10.1136/archdischild-2013-304525Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig