English version
Lise Bakke Brøndbo

Lise Bakke Brøndbo

Kort om

Som Erasmus + institusjonskoordinator er jeg ansvarlig for søknader om og rapporteringer på Erasmus + stipendmidler til HK-dir. Jeg er også kontaktperson for prosjektutlysningene i Erasmus + programmet, f.eks. Erasmus + Cooperation Partnerships (Samarbeidspartnerskap). Blant arbeidsoppgavene er rådgiving og oppfølging av enhetene når det gjelder strategisk bruk av EU-midler gjennom Erasmus+ programmet, informasjon om aktuelle utlysninger, og veiledning av vitenskapelige og administrativt ansatte som søker på utlysninger innenfor Erasmus+ programmet, samt ansvar for implementeringen av OsloMets Erasmus-charteret. Jeg er også superbruker for utvekslingsmodulen i FS og for Avtaler på nett (ApN). Jeg veileder i bruken av utvekslingsmodulen og ApN, registrerer avtaleporteføljen i FS, samt koordinerer bruken av SøknadsWeb for utreisende utvekslingsstudenter.

Administrative arbeidsområder

EU   Internasjonalisering   Felles studentsystem FS   Erasmus+   Mobilitet   Internasjonalt samarbeid   Rapportering   Statistikk

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bakke, Lise ; Nondal, Turid Johanne (2011). What is an Erasmus Intensive Program and how did we do it?. Erasmus Partner Week. Høgskolen i Oslo og Akershus.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig