English version
Liv Bøyesen

Liv Bøyesen

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Bøyesen, Liv (2018). Kartlegging og utredning av elever fra språklige minoriteter. NAFO-konferansen 2018. NAFO.

Bøyesen, Liv (2017). Kartlegging i et minoritetsspråklig perspektiv. Lunde, Marit; Aamodt, Sigrun (Red.). Inkluderende og flerspråklig opplæring. s. 108-129. Fagbokforlaget.

Bøyesen, Liv (2014). Underveisvurdering - en norsk tekst av en flerspråklig elev. Kringstad, Trude; Kvithyld, Trygve (Red.). Vurdering av skriving. s. 93-112. Fagbokforlaget.

Bøyesen, Liv (2013). Lesing og tekst - samarbeid mellom foreldre og skole. Aamodt, Sigrun; Hauge, An-Magritt (Red.). Snakk med oss. Samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole i et flerkulturelt perspektiv. s. 111-128. Gyldendal Akademisk.

Bøyesen, Liv (2010). Lesing i alle fag for flerspråklige elever. Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. s. 59-65. Universitetet i Stavanger.

Bøyesen, Liv (2008). Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever. 23 s. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 24.

Bøyesen, Liv (2008). Norsk i andrespråksperspektiv. Sand, Therese; Øzerk, Kamil (Red.). Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. s. 201-225. Cappelen Damm AS.

Bøyesen, Liv (2008). Lese- og skriveopplæring i et tospråklig perspektiv. Sand, Therese; Øzerk, Kamil (Red.). Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. s. 175-200. Cappelen Damm AS.

Bøyesen, Liv (2008). Systematisk lærersamarbeid om fagopplæring og lese- og skriveopplæring. Aamodt, Sigrun; Hauge, An-Magritt (Red.). Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. s. 155-175. Universitetsforlaget.

Bøyesen, Liv (2008). Flerspråklighet og lese-skrivevansker. Bjar, Louise (Red.). Det er språket som bestemmer!. s. 308-332. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig