English version
Marit Gjervan

Marit Gjervan

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Gjervan, Marit (2013). Flerkulturelle perspektiver og foreldresamarbeid. Glaser, Vibeke (Red.). s. 101-115. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig