English version
Maria Helena Bärlund

Maria Helena Bärlund

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bärlund, Maria Helena (2024). Diskrimineringsrettslige spørsmål. Johansen, R. Elise B (Red.). Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse i Norge; Kunnskap og praksis. s. 101-122. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215069487-24Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig