English version
Maria Nybakk Bø

Maria Nybakk Bø

Kort om

Seniorrådgiver HR i Seksjon for HR ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Seksjonen sørger for gode rekrutteringsprosesser på fakultetet og jobber tett med fakultetets ledere i deres daglige utfordringer. Seksjonen jobber også strategisk med fakultetets personalpolitikk, lønnsforhandlinger, HMS, bemanning m.v. 

Fokusområder

HR Fellestjenester kan kontaktes om spørsmål vedrørende ditt arbeidsforhold. Ledere ved TKD kan kontakte hrtkd@oslomet.no. 

Administrative arbeidsområder

Studentrekruttering   Lønnsforhandlinger   Internasjonal rekruttering   Inkluderende arbeidsliv (IA)   Arbeidsmiljø   Personalforvaltning   HMS-koordinator   Rekruttering