English version
Marit Christiansen

Marit Christiansen

Kort om

Jeg jobber med kommunikasjon i et bredt spenn, med spesielt ansvar for Fakultet for helsevitenskap.

Sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI.

Administrative arbeidsområder

Webutvikling   Digital rådgiving   Strategisk kommunikasjon   Nettpublisering   Internkommunikasjon   Nettredaktør   Markedsføring   Forskningsformidling   Studentrekruttering