English version
Nini Barth

Nini Barth

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Benedictow, Andreas ; Barth, Nini ; Røed Larsen, Erling (2023). Linking housing Tobin's Q to land prices. 43 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig