English version
Olav Garsjø

Olav Garsjø

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Garsjø, Olav (2005). STUDIEMETODIKK OG OPPGAVESKRIVING.OM MAPPEEVALUERING OG VEIER TIL GOD EKSAMEN. ISBN: 82-02-23807-2. 231 s. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig