English version
Øystein Strøm

Øystein Strøm

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi

Emner

Finansiell økonomi

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Strøm, R. Øystein ; Larsen, Lena; Nygaard, Therese Karoline (2022). Bidder Gains in Takeovers with Shared Auditor. Journal of Insurance and Financial Management. Vol. 5.

Strøm, R. Øystein (2019). The Norwegian Gender Balance Law. A reform that failed?. 85 s. Annals of Corporate Governance. Vol. 4.
https://doi.org/10.1561/109.00000014

Beisland, Leif Atle; Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (2018). Use of Big Four auditors and fund raising: evidence from developing and emerging markets. International Journal of Emerging Markets. Vol. 13.
https://doi.org/10.1108/IJoEM-11-2016-0321

Beisland, Leif Atle; Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (2015). Audit Quality and Corporate Governance: Evidence from the Microfinance Industry. International Journal of Auditing. Vol. 19.
https://doi.org/10.1111/ijau.12041

Strøm, R. Øystein (2015). Gender discrimination before mandated quotas? Evidence from Norway: 1989 to 2002. Scandinavian Journal of Management. Vol. 31.
https://doi.org/10.1016/j.scaman.2015.02.006

Randøy, Trond; Strøm, R. Øystein ; Mersland, Roy (2015). The Impact of Entrepreneur-CEOs in Microfinance Institutions: A Global Survey. Entrepreneurship: Theory and Practice. Vol. 39.
https://doi.org/10.1111/etap.12085

Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (2014). Measuring microfinance performance. Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (Red.). Microfinance Institutions: Financial and Social Performance. s. 12-31. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137399663.0006

Strøm, R. Øystein ; D'Espallier, Bert; Mersland, Roy (2014). Female leadership, performance, and governance in microfinance institutions. Journal of Banking & Finance. Vol. 42.
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.01.014

Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (2014). Microfinance Institutions: Financial and Social Performance. ISBN: 9781137399656. 300 s. Palgrave Macmillan.

Mersland, Roy; Strøm, R. Øystein (2013). Microfinance: Costs, Lending Rates and Profitability. Caprio, Gerard (Red.). Handbook of key global financial markets, institutions, and infrastructure. s. 489-499. Elsevier.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig