English version
Pernille Botolfsen

Pernille Botolfsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysikalsk medisin og rehabilitering   Fysioterapi   Geriatri   Nevrologi

Emner

Pålitelighet   Balanse

Land

Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hamre, Charlotta ; Botolfsen, Pernille ; Tangen, Gro Gujord ; Helbostad, Jorunn L. (2017). Interrater and test-retest reliability and validity of the Norwegian version of the BESTest and mini-BESTest in people with increased risk of falling. BMC Geriatrics. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s12877-017-0480-x

Botolfsen, Pernille ; Helbostad, Jorunn L. (2010). Reliabilitet av den norske versjonen av Timed Up and Go (TUG). 9 s. Fysioterapeuten.
http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/mx/filer/0510

Botolfsen, Pernille ; Helbostad, Jorunn L.; Moe-Nilssen, Rolf; Wall, James C. (2008). Reliability and concurrent validity of the Expanded Timed Up-and-Go test in older people with impaired mobility. Physiotherapy Research International. Vol. feb 21.
https://doi.org/10.1002/pri.394Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig