English version
Rune Orderløkken

Rune Orderløkken

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Bagalkot, Nikhil; Keprate, Arvind ; Orderløkken, Rune (2021). Combining Computational Fluid Dynamics and Gradient Boosting Regressor for Predicting Force Distribution on Horizontal Axis Wind Turbin. 14 s. Vibration. Vol. 4.
https://doi.org/10.3390/vibration4010017Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig