English version
Rune Tønnessen

Rune Tønnessen

Kort om

Tjenesteforvalter for to rammeavtaler: Posthåndtering og Flyttetjenester.

Fagansvarlig for OsloMets postsystem (funksjonalitet iht. krav og behov, postfaglig administrasjon, oppfølging og utvikling, saksbehandling, økonomi, kontraktsoppfølging, annen leverandørkontakt, myndighetskontakt, m.m.).

Fagansvarlig og koordinator for ikke-prosjektrelatert flytting på OsloMet (med unntak av det som Drift selv løser lokalt). Dette omfatter flytting internt i bygg, flytting mellom bygg på campus, flytting mellom campus og satellittbygg, flytting mellom campusene, og flytting mellom campus og eksterne adresser. (Alt opp til mellomstort nivå. Store flytteprosjekter ledes fra prosjektorganisasjon.) Koordinering, funksjonalitet iht. krav og behov, administrasjon, saksbehandling, økonomi, bestilling, kontraktsoppfølging, annen leverandørkontakt, m.m.).

Administrative arbeidsområder

Post   Bud og transport