English version
Silje Hartberg

Silje Hartberg

Kort om

Bachelor i sykepleie. Master i folkehelsevitenskap.

Fagområder

Emner

Ungdom   Forebyggende helsearbeid   Frafall   Psykisk helse

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lindstrøm, Jonas Christoffer; Wyller, Nora Guttormsgaard; Halvorsen, Marianne Moe; Hartberg, Silje; LUNDQVIST, CHRISTOFER (2017). Psychometric properties of a Norwegian adaption of the Barratt Impulsiveness Scale-11 in a sample of Parkinson patients, headache patients, and controls. 8 s. Brain and Behavior . Vol. 7.

Hartberg, Silje; Clench-Aas, Jocelyne; Raanaas, Ruth Kjærsti; LUNDQVIST, CHRISTOFER (2015). Coping strategies among adolescents with chronic headache and mental health problems: a cross-sectional population-based study. 11 s. SpringerPlus . Vol. 4.
http://springerplus.springeropen.com/articles/10.1...

Hartberg, Silje; LUNDQVIST, CHRISTOFER; Clench-Aas, Jocelyne; Raanaas, Ruth Kjærsti (2013). Adolescents with chronic headaches- mental health problems and coping patterns. The Journal of Headache and Pain . Vol. 14.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig