English version
Silje Røysen Salvador

Silje Røysen Salvador

Kort om

Seniorrådgiver i kontor for lederstøtte ved fakultet for teknologi, kunst og design. Kontoret skal bidra til en koordinert og profesjonell støttetjeneste for fakultet- og instituttledelse ved å sikre gjennomføringskraft, merverdi og avlastning. Mine hovedarbeidsoppgaver er tilknyttet instituttledelsen ved institutt for IT og innebærer blant annet:

Administrative arbeidsområder

Næringsliv   Konferanser   Kurs   Studentinformasjon   Studiekvalitet   Studiestart   Prosjektledelse   Arrangementer   Rapportering   Strategi   Tilrettelegging   Organisasjonsutvikling   Internkommunikasjon