English version
Stine Holte

Stine Holte

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Etikk   Filosofi   Teologi og religionsvitenskap

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holte, Stine (2023). Fornektelse, natur og nåde. Teologisk-filosofiske lesninger av Cathrine Knudsens Manuell. Iversen, Kristina Leganger; Mjaaland, Marius Gunnar Timmann; Oxfeldt, Elisabeth (Red.). Naturen som gave? Tvisyn på naturen i nordisk litteratur. Universitetsforlaget.

Holte, Stine (2022). Legal, mythic, and divine violence: post-secular entanglements in Walter Benjamin's 'Toward the Critique of Violence'. 26 s. Literature & Theology .

Holte, Stine (2020). Nietzsche’s eternal return and the Question of hope. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology . Vol. 74.

Holte, Stine (2019). Den tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinas. Teologisk Tidsskrift . Vol. 8.

Holte, Stine (2018). Se i nåde: Kall og virkelighet i Lars Amund Vaages roman "Syngja". Holte, Stine (Red.). Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. kapittel 9. s. 189-206. Novus Forlag.

Holte, Stine (2018). Kallsvariasjoner. En introduksjon. Holte, Stine (Red.). Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Introduksjon. s. 7-30. Novus Forlag.

Holte, Stine (2018). Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. ISBN: 978-82-8390-005-7. 244 s. Novus Forlag.

Holte, Stine (2017). Mellom tidens krav og rommets nåde. Gadamer, Adorno og estetikken som fundamentalteologi. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. artikkel. s. 253-269. Novus Forlag.

Holte, Stine; Jensen, Roger; Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. ISBN: 978-82-7099-880-7. 536 s. Novus Forlag.

Holte, Stine (2015). Meaning and Melancholy in the Thought of Emmanuel Levinas. ISBN: 978-3-525-60452-6. 192 s. Vandenhoeck & Ruprecht.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig