English version
Stuart Deakin

Stuart Deakin

Kort om

Studentmobilitet - innreisende og utreisende studenter - bachelor, master og PhD - Institutt for Sosialfag
Avtaleportefølje for student- og lærerutveksling på Institutt for Sosialfag
Ansvarlig for Mastertorget (forskningstorget for masterstudenter)
Nettredaktor for master i sosialfag og studentutveksling på bachelor.
Ansvarlig for MIS sin alumni.

Administrative arbeidsområder

Internasjonal rekruttering   Internasjonalisering   Internasjonalt samarbeid   Nettredaktør   Alumni

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Deakin, Stuart (2014). Strategisk konkurranse og posisjonering i offentlig styring. Johnsen, Åge (Red.). En strategisk offentlig sektor. s. 167-187. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig