English version
Synnøve Caspari

Synnøve Caspari

Kort om

Dr. Health and Caring Science

Cand. Philol

Ass. Professor

Administrative arbeidsområder

Avtaler om forskningssamarbeid   Forskningsetikk   Forskningsformidling

Vitenskapelige publikasjoner

Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke ; Sæteren, Berit ; Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Råholm, Maj-Britt; Høy, Bente; Caspari, Synnøve ; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics. Vol. 29.
https://doi.org/10.1177/09697330211041739

Caspari, Synnøve ; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke ; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN). Vol. 27.
https://doi.org/10.1111/jocn.14561

Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke ; Caspari, Synnøve ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Sæteren, Berit ; Slettebø, Åshild; Høy, Bente; Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 32.
https://doi.org/10.1111/scs.12561

Lohne, Vibeke ; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Sæteren, Berit ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2017). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. 11 s. Nursing Ethics. Vol. 24.
https://doi.org/10.1177/0969733015627297

Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit ; Caspari, Synnøve ; Lohne, Vibeke ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Lillestø, Britt; Høj, Bente; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol. 31.
https://doi.org/10.1111/scs.12386

Sæteren, Berit ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke ; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity. Holistic Nursing Practice. Vol. 30.
https://doi.org/10.1097/HNP.0000000000000145

Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Caspari, Synnøve ; Aasgaard, Trygve; Lohne, Vibeke ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. International Journal of Nursing Studies. Vol. 60.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011

Heggestad, Anne Kari Tolo ; Høy, Bente; Sæteren, Berit ; Slettebø, Åshild; Lillestø, Britt; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Lohne, Vibeke ; Råholm, Maj-Britt; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve ; Nåden, Dagfinn (2015). Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes. International journal for human caring. Vol. 19.
https://doi.org/10.20467/1091-5710-19.3.42

Råholm, Maj-Britt; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke ; Caspari, Synnøve ; Sæteren, Berit ; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Aasgaard, Trygve; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Høy, Bente; Slettebø, Åshild; Nåden, Dagfinn (2014). Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes– Experiences of Family Caregivers. International journal for human caring. Vol. 18.
https://doi.org/10.20467/1091-5710-18.4.34

Caspari, Synnøve ; Lohne, Vibeke ; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Sæteren, Berit ; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo ; Lillestø, Britt; Høy, Bente; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2014). Dignity and existential concerns among nursing homes residents from the perspective of their relatives. Clinical Nursing Studies. Vol. 2.
https://doi.org/10.5430/cns.v2n3p22

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig