English version
Synnøve Caspari

Synnøve Caspari

Administrative arbeidsområder

Avtaler om forskningssamarbeid   Forskningsetikk   Forskningsformidling

Vitenskapelige publikasjoner

Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit; Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo; Råholm, Maj-Britt; Høy, Bente; Caspari, Synnøve; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics . Vol. 29.
https://hdl.handle.net/11250/3019201

Caspari, Synnøve; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 27.

Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Høy, Bente; Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 32.
http://hdl.handle.net/11250/2621124

Lohne, Vibeke; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2017). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. Nursing Ethics . Vol. 24.

Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Heggestad, Anne Kari Tolo; Lillestø, Britt; Høj, Bente; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 31.
http://hdl.handle.net/11250/2440778

Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity. Holistic Nursing Practice . Vol. 30.

Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Caspari, Synnøve; Aasgaard, Trygve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. International Journal of Nursing Studies . Vol. 60.
http://hdl.handle.net/11250/2407212

Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Lillestø, Britt; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Lohne, Vibeke; Råholm, Maj-Britt; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Nåden, Dagfinn (2015). Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes. International journal for human caring . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2381196

Råholm, Maj-Britt; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Høy, Bente; Slettebø, Åshild; Nåden, Dagfinn (2014). Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes– Experiences of Family Caregivers. International journal for human caring . Vol. 18.

Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Lillestø, Britt; Høy, Bente; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2014). Dignity and existential concerns among nursing homes residents from the perspective of their relatives. Clinical Nursing Studies . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/300840

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig