English version
Terje Lindblom

Terje Lindblom

Kort om

Terje Lindblom blir ny lærer i fotojournalistikk ved OsloMet fra 1. juni 2023. Han kommer tidligere fra Mid Sweden University i Sundsvall, Sverige, hvor han hadde stillingen som Førsteamanuensis i media og kommunikasjons vittenskap med hovedvekt på fotojournalistikk.

Han vil fortsatt ha en forskningslederstilling i et forskningsprosjekt ved Mittuniversitetet frem til slutten av 2023, der han skal studere endringene i visuell kommunikasjon i svensk offentlig sektor etter innføringen av GDPR.

Lindblom har også en 2'er stilling som førsteamanuensis ved journalistutdanningen ved Nord universitet i Bodø der han underviser i fotojournalistikk.

Lindblom har hatt en karriere på to tiår som fotojournalist og journalist i svensk dagspresse før han begynte å undervise i fotojournalistikk og journalistikk ved Mid Sweden University.

I 2020 presenterte Lindblom sin doktorgradsavhandling med tittelen "Bak bildene: Fotojournalister och fotojournalistik i et markedsorientert journalistisk felt", der han analyserer professionelle endringene for fotojournalistikk og fotojournalistenes yrkesrolle i svenske avismedier.