English version
Vebjørn Hallberg Bakkestuen

Vebjørn Hallberg Bakkestuen

Kort om

Vitenskaplige intereresser

Forskning 

Arbeider på prosjektet REGAL - Regularized density-functional analysis, et prosjekt finansiert av det europeiske forskningsrådet.

Lenke til posjekt, uni.oslomet.no/regal/

Utdanning