Fakultetskonferansen LUI-LS

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), OsloMet og Fakultet för lärande och samhälle (LS), Malmö universitet inviterer med dette til samarbeidskonferanse ved OsloMet.

Bakgrunn og formål

På bakgrunn av konferansen som ble initiert av Fakultet för lärande och samhälle (LS), og arrangert ved Malmö universitet (MaU) i oktober 2022, har Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) gleden av å invitere til en ny fakultetskonferanse, som vil finne sted ved OsloMet 10.-11. juni 2024. 

Med formål om å legge til rette for nye samarbeidsmuligheter og videreutvikling av allerede etablert samarbeid, vil konferansen bestå av både fellessesjoner i form av foredrag og mindre nettverkssesjoner.

Program

10. juni

11. juni

Om nettverksesjonene

Nettverkssesjonene bygger på tematiske ønsker fra fagmiljøene og ledes av kontaktpersoner fra både LUI og LS. Kontaktpersonene vil ha det overordnede ansvaret for å planlegge programmet og lede gjennomføringen av de enkelte nettverkssesjonene.

På denne nettsiden finner du overordnet program, og oversikt over nettverkssesjonene. Oversikten over nettverksområder viser navn på og ansvarlige for de ulike nettverkssesjonene, tematisk organisert i seks hovedtemaer. Nettverkssesjoner samlet viser detaljinformasjon om de ulike sesjonene.

Sesjonene kan ha både åpne og lukkede deler. I de åpne delene kan alle som har interesse av et tema delta, mens de lukkede delene er kun for de som deltar i et allerede etablert samarbeid. Se egen oversikt: "Oversikt over om nettverksområder og sesjoner er åpne eller lukkede."

Sesjonene foregår parallelt, og det er kun mulig å følge ett nettverk i hver av sesjonene A, B, C, D, E. Det er derfor viktig at den enkelte i påmeldingsskjemaet krysser av for hvilket nettverk de ønsker å følge i den enkelte sesjonen (fra tema 1.1 til tema 6.2).

Meld deg på

Vi håper at mange faglig ansatte fra instituttene setter av de to dagene og melder seg på konferansen!

Påmeldingsskjema for deltakere fra OsloMet (nettskjema.no).

Påmeldingsfrist: 7. april 2024. 

Nettverkssesjoner

 • 1. Flerspråklighet og språkdidaktikk

  1.1. Challenging picturebooks

  • Kontaktperson ved LUI: Åse Marie Ommundsen
  • Kontaktperson ved LS: Björn Sundmark

  Hensikt og utbytte:

  • Dag 1, sesjon A: Bli kjent med hverandre, korte presentasjoner av forskningsmiljøene i Oslo og Malmö og av nettverket Challenging Picturebooks and Inclusive Learning. 
   Diskusjon: Hva er inkluderende læring? Diskusjon av begrepet generelt og spesifikt i vår sammenheng.
  • Dag 1, sesjon B: Paper- og idépresentasjoner I med sikte på noen av de to tiltenkte publikasjonene.
  • Dag 1, sesjon C: Paper- og idépresentasjoner II.
  • Dag 2, sesjon D: Paper- og idépresentasjoner III.
  • Dag 2, sesjon E: Oppsummering og "hvordan går vi videre?"

  1.2. Grammatikkdidaktikk og språklæring

  • Kontaktperson ved LUI: Signe Laake
  • Kontaktpersoner ved LS: Robert Walldén, Martin Malmström

  Hensikt og utbytte:

  Hensikten med nettverkssesjonene er å dele kunnskap om de språklige delene av undervisningen på lærerutdanningen, spesielt knyttet til språkfagene. Vi er spesielt interessert i grammatikkdidaktikk, andrespråksdidaktikk og nabospråksdidaktikk. 

  Sesjonene vil bli organisert som 20 minutters foredrag med 10 minutters diskusjon i etterkant. Utbyttet blir forhåpentligvis kunnskapsdeling og å fortsette påbegynte samarbeid og etablere nye samarbeid mellom OsloMet og Malmö. Sesjon A, B, C og D er åpne for alle som vil lytte. Sesjon E er lukket og satt av til planlegging av samarbeid.

  • Dag 1: Sesjon A og C vil ta for seg andrespråksdidaktikk. Sesjon B vil ta for seg grammatikkdidaktikk.
  • Dag 2: Sesjon D vil også ta for seg nabospråksdidaktikk, mens Sesjon E er satt av til diskusjon og planlegging av samarbeid.

  1.3 Flerspråklighet, estetikk og mangfold 

  • Kontaktpersoner ved LUI: Johanne Ilje-Lien og Katrine Giæver. 
  • Kontaktperson ved LS: Camilla Jonasson.

  Hensikt og utbytte: 

  Åpent for alle. 

  Det skandinaviske forskningsnettverket for flerspråklighet, estetikk og mangold (FEM) inviterer til en kombinasjon av paper (B) og performative (C) presentasjoner som tematiserer forbindelser mellom estetikk og flerspråklighet. Formålet er å invitere til en diskusjon omkring hvordan estetiske samtaler kan bidra til mer flerspråklighet i utdanningsfeltet, i barnehage, skole og høyere utdanning. 

  Bidragsytere:

  • Kasper Moe Drevsholt, pedagogikk, Professionshøjskolen UCN
  • Karen Hammervik Flø, freelance danser og koreograf
  • Katrine Giæver, pedagogikk, OsloMet 
  • Kepo Giæver Sundøy, illustratør og barnehagelærer
  • Kristine Hultberg Ingridz, pedagogikk, Malmö Universitet (doktorand)
  • Johanne Ilje-Lien, pedagogikk, OsloMet 
  • Camilla Jonasson, musikk, Pedagogiskt Inspiration Malmö stad/ Malmö Universitet
  • Hege Holmqvist Synnes, Drama, Høgskolen i Volda 
 • 2. Naturfag, teknologi og matematikkdidaktikk

  • Kontaktpersoner ved LUI: Siv Aalbergsjø, Kirsti Marie Jegstad
  • Kontaktpersoner ved LS: Annette Zeidler, Ingvar Holm, Sverker Aasa, Lisa Björklund Boistrup.

  Hensikt og utbytte:

  Hensikten er å planlegge konkrete samarbeid mellom forskere og undervisere på OsloMet og Malmö universitet knyttet til naturfag (inkludert teknologi/teknik) og matematikk. 

  Dag 1, sesjon A: Felles oppstart for begge undergruppene. Et innlegg fra hver av gruppene (feltarbeid og teknologi). Tema: Utprøvning eller forskning utført tidligere eller deling av plan for arbeid i parallellsesjoner gjennom konferansen.

  Dag 1, sesjon B og C: Arbeid i paralleller.

  • 2.1: Samarbeidsprosjekt om naturfag og feltarbeid. Kontaktpersoner: Kirsti Marie Jegstad (GFU), Annette Zeidler (MU). Planlegging av samarbeidsprosjekt om feltarbeid i naturfag.

  Dag 2, sesjon D: Arbeid i paralleller.

  Dag 2, sesjon E: Felles oppsummering for begge sesjoner hvor vi deler med hverandre hva vi har gjort og planlagt i løpet av konferansen.

  2.3 Matematikkdidaktikk

  • Kontaktperson ved LUI: James Gray  
  • Kontaktperson fra LS: Lisa Boistrup Björklund

  Hensikt og utbytte:

  Hensikten er å planlegge konkret samarbeid mellom forskere på OsloMet og Malmö om forskning innen matematikkdidaktikk. 

  • Dag 1, sesjon A: Oppstart + Task Design and Assessment.
  • Dag 1, sesjon B: Inclusion from different perspectives.
  • Dag 1, sesjon C: Doing Research with Teachers.
  • Dag 1, sesjon D: Overarching theme: Policy and mathematics
  • Dag 2, sesjon D: Parallelle grupper for temaene fra dag 1.
  • Dag 2, sesjon E: Oppsummering og veien videre.
 • 3. Natur, helse, bevegelse, bærekraft, idrettsvitenskap og kroppsøving

  3.1 Bærekraft, natur, helse og bevegelse 

  • Kontaktpersoner ved LUI: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Synnøve Smeby Botnen, Mari Sandbakken. 
  • Kontaktperson ved LS: Marit Oleanders.

  Hensikt og utbytte:

  Hensikten med nettverkssesjonene er å dele kunnskap om undervisning om bærekraft, natur, helse og bevegelse (idrett). Vi er spesielt interessert i barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, men temaene er også relevante for arbeid med de yngste i skolen. 

  Sesjonene vil bli organisert som korte presentasjoner med diskusjon i etterkant. Hensikten er kunnskapsdeling og vi ønsker å etablere nye samarbeid mellom OsloMet og Malmö knyttet til arbeid med bærekraft. 

  • Dag 1, sesjon A: Presentasjon av fagmiljøet natur, helse, bevegelse og bærekraft på OsloMet. Forskning og undervisning. Presentasjon av fagmiljø i Malmö. 
  • Dag 1, sesjon B: Naturtilknytning og uteundervisning. Hvordan jobbe med holdninger og kunnskap? Presentasjon og erfaringsutveksling.
  • Dag 1, sesjon C: Nettverksbygging, mulige samarbeid. 
  • Dag 2, sesjon D og E: Uteundervisning, utveksling av erfaring med uteundervisning, mulighet for ekskursjon til park i nærmiljøet på OsloMet (St. Hanshaugen).

  3.2 Idrettsvitenskap, kroppsøving

  • Kontaktperson ved LUI: Rein Jensen.
  • Kontaktpersoner ved LS: Mats Johnsson, Torun Mattsson, Anna Fabri.

  Hensikt og utbytte:

  • Å bli kjent med hverandres institusjoner, utdanningsløp, undervisningspraksiser og forskningsprosjekter. 
  • Å se på mulige samarbeidsområder, som forskning, utveksling (ansatte og studenter), og undervisning.
    
  • Dag 1, sesjon A: 14.30: Presentasjon av de som er til stede. Presentasjon av kroppsøving på OsloMet og Malmö. Presentasjon av forskningsområder (30 minutter).
  • Dag 1, sesjon B: 15.00: Dele i fire områder: Friluftsliv, dans, ball, og svømming.
  • Dag 1, sesjon C: 17.00: Omvisning og praktisk i sal.
  • Middag kl. 20. 
  • Dag 2, sesjon D: Finne mulige samarbeidsområder innen student- og ansattutveksling, samt potensielle forskningssamarbeid. 
  • Dag 2, sesjon E: Oppsummere dag 1 for områdene (felles).
 • 4. Inkludering, kulturelt mangfold, oppvekst i storby, storbyproblematikk

  4.1 A) Utdanning og kvalifisering i storbyens kontekst

  • Kontaktperson ved LUI: Mette Tollefsrud. 
  • Kontaktperson ved LS:  Anne Hirju.

  Hensikt og utbytte:

  Målgruppen er profesjonsutdannere, studenter og beslutningstakere (universitet og bydel/stad) med eksempel i lærerutdanningen.

  Dag 1, sesjon A, B og C (åpent arrangement):

  • Hvor er mine brødre? Ved Sahaya Kaithimpillai, Alex Angeltvedt og Hamza Iqbal.
  • Breddad rekrytering MAU. MUVAH, statistik. Ved Teresa Tomasevic og Anna Singhateh.
  • En intervjustudie om avbrott från gymnasiestudier utifrån ungas perspektiv. Ved Anne Harju og Anna Singhateh.
  • Førsteårsstudentene – hvem er de? Opplevelser av studentforløpet. Ved Johnny Hyunh og Elise Thorsen.
  • Barnehagelærerstudenter sin posisjonering og hvordan de posisjoner seg i utdanninga – hvordan ta vare på studentene. Ved Usma Ahmed.
  • Diskusjon: Hvordan går vi videre? Invitasjon tli oppfølgingsmøte på Teams 20. juni kl. 9-10.  

  4.1 B) Malmö stad møter bydel Søndre Nordstrand

  Representanter fra OsloMet og Universitetet i Malmö.

  Dag 2, sesjon D og E (åpen sesjon): 

  1. Mangfoldskompetanse (ref. bydel Søndre Nordstrand).
  2. Strategisk områdeløft i sårbare/levekårsutsatte områder/statsdeler (ref. tidligere presentasjon fra Malmö stad.
  3. Språkutviklende arbeidsplan (Malmö stad).
  4. Samarbeid stad/bydel – universitet. Samordning og organisasjonsstruktur med referanse til OsloMet Holmlia.


  4.2 Kompletterende lærerutdanning

  • Kontaktperson ved LUI: Elena Tkachenko.
  • Kontaktperson ved LS: Manuela Lupsa.

  Hensikt og utbytte:

  Fagpersoner fra OsloMet og Universitetet i Malmö har tatt initiativ til å søke prosjektmidler for etablering av nettverket Migrant Teacher Professional Development, som kan være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling for de som jobber med rekvalifiseringstilbud for lærere i nordiske land.

  Målet med denne nettverkssesjonen på samarbeidskonferansen er å bli kjent med ulike rekvalifiseringstilbud ved høyere utdanningsinstitusjoner i nordiske land, drøfte relevante forskningstemaer og komme i gang med nettverksetablering. 

  Dag 1, sesjon B og C (lukket sesjon): Nettverksmøte – Migrant Teachers Professional Development. Lukket sesjon, for deltakere i nettverket. I tillegg til Oslo og Malmö inviterer vi også deltakere fra Göteborg, Stockholm, Helsinki og Reykjavik.

  • Presentasjon av nettverket/søknaden.
  • Starte arbeidet med nettverket.

  Dag 2, sesjon D og E (åpen sesjon): Forskning på profesjonsutvikling for migrasjonslærere.

  4.3 Undervisning for en mangfoldig studentgruppe

  • Kontaktpersoner ved LUI: Johanne Ilje-Lien, Katrine Giæver og Øystein Skundberg

  Dag 2, sesjon D og E:

  Presentasjoner fra forskningsgruppene Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv, og Spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Presentasjonene handler om hvordan vi kan tilrettelegge for undervisningsinnhold og -former som favner den økende mangfoldige studentgruppen vi har i høyere utdanning i dag.

  Bidragytere:

  • Dina Tsagari, Institutt for grunnskole- og faglærererutdanning (GFU), OsloMet
  • Usma Ahmed, Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), OsloMet
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos, BLU, OsloMet
    
 • 5. Musikk

  5.1 Musikk: Trall

  • Kontaktpersoner ved LU: Liv Anna Hagen, Ingrid Danbolt, Lise Lotte Ågedal, Siri Haukenes. 
  • Kontaktpersoner ved LS: Ylva Holmberg, Åsa Sahlee.

  Hensikt og utbytte:

  Hensikten er å styrke samarbeidet mellom musikkseksjonene ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), OsloMet og Malmö universitet. Vi skal utveksle erfaringer fra undervisning, forskning, metodikk og repertoar og fortsette arbeidet med å utvikle en svensk pilot av prosjektet Trall. 

  • Dag 1, sesjon A: Inkluderende musikkpraksiser: Musikkseksjonene ved BLU og Malmö utveksler erfaringer og muligheter med undervisning og forskning.
  • Dag 1, sesjon B: Veien videre for samarbeidet. 
  • Dag 2, sesjon D: Møte mellom Levende kulturarv, prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og Malmö universitet.
  • Dag 2, sesjon E: Drøfte repertoar og innhold i pilotprosjektet "Svensk Trall". 

  5.2 Musikk i grunnskolelærerutdanningene. Møter om samarbeid

  D: Kroppslig læring i musikklærerutdanning. Møte for å drøfte samarbeidsmuligheter.

  E: Musikk som "estetisk uttryckssätt"/estetisk arbeidsform gjennom hele lærerutdanningen. Erfaringsutveksling. 

 • 6. Ledelse, veiledning og praksis

  6.1 Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehagen

  • Kontaktpersoner ved LUI: Cecilie Thun og Ann Kristin Larsen 
  • Kontaktperson ved LS: Peter Lilja

  Hensikt og utbytte: 

  Knytte kontakter mellom ansatte i Malmö og OsloMet innenfor «Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehagen». 

  • Dag 2, sesjon D: «Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehagen». Undertemaer: mangfoldsledelse i barnehagen, veiledning og kompetanseutvikling i barnehagen, barnehageeiers rolle og ansvar i kvalitetsutviklingsarbeid.

  6.2 Internasjonalisering, utdanning og praksis

  • Kontaktpersoner ved LUI: Kjersti Winger, Line Klæth og Ingvild Frank. 
  • Kontaktperson ved LS: Caroline Morand. 

  Dag 2, sesjon D og E, fra kl. 9.30-11.15

 • Oversikt over om nettverksområder og sesjoner er åpne eller lukkede

  1. Flerspråklighet og språkdidaktikk

  1.1. Challenging picturebooks

  • Ansvarlig ved OsloMet: Åse Marie Ommundsen.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Björn Sundmark.
  • Sesjoner: A, B, C, D og E (åpne).

  1.2 Grammatikkdidaktikk og språklæring

  • Ansvarlig ved OsloMet: Signe Laake.
  • Ansvarlige ved Malmö universitet: Robert Walldén og Martin Malmström. 
  • Sesjoner: A, B, C, D (åpne) og E (lukket).

  1.3  Flerspråklighet, estetikk og mangfold

  • Ansvarlige ved OsloMet: Johanne Ilje-Lien og Katrine Giæver.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Camilla Jonasson.
  • Sesjoner: A, B, og C (åpne).

  2. Naturfag, teknologi og kunstig intelligens

  • Ansvarlige ved OsloMet: Siv Aalbergsjø og Kirsti Marie Jegstad.
  • Ansvarlige ved Malmö universitet: Annette Zeidler, Ingvar Holm, Aasa Sverker og Lisa Boistrup Björklund. 
  • Sesjoner: A og E (åpne).

  2.1 Samarbeidsprosjekt om naturfag og feltarbeid

  • Ansvarlig ved OsloMet: Kirsti Marie Jegstad.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Annette Zeidler.
  • Sesjoner: B, C og D (åpne).

  2.3 Matematikk

  • Ansvarlig ved OsloMet: James Gray.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Lisa Boistrup Björklund.
  • Sesjoner: A, B, C, D og E (lukkede).

  3. Natur, helse, bevegelse, bærekraft, idrettsvitenskap og kroppsøving

  3.1 Bærekraft, natur, helse og bevegelse

  • Ansvarlige ved OsloMet: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Synnøve Smeby Botnen, Mari Sandbakken.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Marit Oleanders.
  • Sesjoner: A, B, C,D og E (åpne).

  3.2 Idrettsvitenskap, kroppsøving

  • Ansvarlig ved OsloMet: Rein Jensen.
  • Ansvarlige ved Malmö universitet: Mats Johnsson, Torun Mattsson, Anna Fabri.
  • Sesjoner: A, B, C, D og E (åpne).

  4. Inkludering, kulturelt mangfold, oppvekst i storby, storbyproblematikk

  4.1 A) Utdanning og kvalifisering i storbyens kontekst

  • Ansvarlig ved OsloMet: Mette Tollefsrud.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Anne Harju.
  • Sesjoner: A, B og C (åpne).

  4.1 B) Malmö stad møter bydel Søndre Nordstrand

  • Ansvarlig ved OsloMet: Mette Tollefsrud.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Anne Harju.
  • Sesjoner: D og E (åpne).

  4.2 A) Migrant Teacher Professional Development 

  • Ansvarlig ved OsloMet: Elena Tkachenko.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Manuela Lupsa.
  • Sesjoner: A, B og C (lukkede).

  4.2 B) Forskning på profesjonsutvikling for migrasjonslærere

  • Ansvarlig ved OsloMet: Elena Tkachenko.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Manuela Lupsa.
  • Sesjoner: D og E (åpne).

  4.3 Undervisning for en mangfoldig studentgruppe

  • Ansvarlige ved OsloMet: Johanne Ilje-Lien, Katrine Giæver og Øystein Skundberg.
  • Sesjoner: D og E (åpne).

  5. Musikk

  5.1 Musikk: Trall 

  • Ansvarlige ved OsloMet: Liv Anna Hagen, Ingrid Danbolt, Lise Lotte Ågedal og Siri Haukenes.
  • Ansvarlige ved Malmö universitet: Ylva Holmberg og Åsa Sahlee.
  • Sesjoner: A, B, C, D og E (lukkede).

  5.2 Musikk i grunnskolelærerutdanningene. Møter om samarbeid

  • Ansvarlig ved OsloMet: Hanne Evang.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Allexandra Myllenberg.
  • Sesjoner: D og E (åpne).

  6. Ledelse, veiledning og praksis

  6.1 Ledelse, veiledning og organisasjonsbygging i barnehagen

  • Ansvarlige ved OsloMet: Cecilie Thun og Ann Kristin Larsen.
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Peter Lilja.
  • Sesjon: D (åpen).

  6.2 Internasjonalisering, utdanning og praksis

  • Ansvarlige ved OsloMet: Kjersti Winger, Line Klæth og Ingvild Frank. 
  • Ansvarlig ved Malmö universitet: Caroline Morand. 
  • Sesjoner: D og E. 
 • Mer om bakgrunnen for konferansen

  Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), OsloMet og Fakultet för lärande och samhälle (LS), Malmö universitet (MaU) har siden 2018 arbeidet med å utvikle et særlig prioritert og strategisk partnerskap. Hensikten og ønsket for partnerskapet er å legge til rette for utdannings- og forskningssamarbeid innenfor så mange fagområder som mulig, og utveksling på alle nivåer. Partnerskapet er godt forankret blant ledelsen ved begge fakulteter, i tillegg til at administrasjonen er involvert for å kunne gi støtte for samarbeidsaktiviteter.

  Både OsloMet og MaU er nyskapende og urbane universiteter med engasjement for bærekraft, mangfold, inkludering og samfunnsutvikling. LUI og LS har mye til felles av faglig interesser innenfor utdanning og forskning, samt et felles fokus på å sikre muligheter og god livskvalitet for barn og unge. Samarbeidet på tvers av landegrensene kan gi ny innsikt å bidra i utviklingen av nye metoder og tilnærminger for å løse utfordringer innen utdanning og samfunn.

  Nordisk samarbeid er strategisk viktig, gir fordeler ut fra språk og bærekrafthensyn, og åpner for mange mulige finansieringsmuligheter for utdanning- og forskningsprosjekter. Ønsket for konferansen er å legge til rette for en kontaktskapende og nettverksbyggende arena, som kan bidra til at flere ansatte kan delta i internasjonalt samarbeid.

Kontakt

Laster inn ...