!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Bakhode, ung jente med fotball i hånden

Hvordan kan kommuner best ta imot barn med fluktbakgrunn?

Vi presenterer ny forskning som ser på tiltak og praksiser i arbeidet med barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Hva er barnas egne erfaringer?

Alle som møter barn og unge i familier med fluktbakgrunn må være forberedt på å imøtekomme barns ulike og sammensatte utfordringer. 

Hvordan kan vi sikre at barns ønsker og behov blir hørt og ivaretatt i bosettingsprosessen? Hvordan kan skolen tilrettelegge undervisningen for en gruppe med svært ulike erfaringer og skolebakgrunner? 

Hvordan takle rasisme og utenforskap? Hvordan sikre barnas rett til medvirkning? Og hvordan kan vi sørge for at alle barn får tilgang til fritidsaktiviteter?

Det bor rundt 40 000 barn under 18 år med flyktningbakgrunn i Norge. Noen bor i store byer, og noen bor i små kommuner. Noen er bosatt langt unna venner og fritidsaktiviteter. 

Hvordan ser barnas hverdag ut? Blir deres erfaringer og meninger hørt? Hvordan kan vi som samfunn ta imot barn og unge med fluktbakgrunn på en best mulig måte?

Velkommen til rapportlansering!

Les mer om prosjektet Barn med fluktbakgrunn.
 

 • Program

  Velkommen

  Guro Ødegård, Instituttdirektør, NOVA, OsloMet

  Innledende ord

  Halwan Ibrahim, assisterende direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

  Presentasjon av rapporten

  Tina Mathisen, NOVA, OsloMet og Ingeborg Sofie Fretheim, Oslo Economics

  Paneldebatt

  Sissel Marie Neumayer, Seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  Anne Elin Kleva, Skolerådgiver, Redd Barna
  Elever fra kombinasjonsklassen ved Thor Heyerdahl videregående skole
  Ordstyrer: Marie Louise Seeberg, Forsker, NOVA, OsloMet
   

Kontakt

Laster inn ...