English version

Intelligent helse

Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Person ser inn i mikroskop og studerer celler

Idé til masteroppgave i farmasi?

Har din arbeidsplass en utfordring du ønsker at noen skal se ekstra nøye på? Masterstudentene i farmasi ved OsloMet kan hjelpe deg.

Mer informasjon