Bilde fra Pilestredet i Oslo

Deltidsutdanning i trafikkteknikk

God trafikkavvikling blir vanskeligere å oppnå, og videreutdanningen i trafikkteknikk gir innsikt i hvordan trafikale problemer kan håndteres.

Befolkningsvekst og sentralisering til storbyene øker behovet for nye transportmåter og løsninger, og det trengs mer kompetanse i hvordan trafikk kan avvikles og hva som gir premisser for måten vi reiser på. 

Det nye deltidsemnet i trafikkteknikk gir kunnskap om problemstillinger og muligheter for trafikkavvikling på veistrekninger og i veikryss.

Studentene får kunnskap om relevante lover, forskrifter og normaler, og om teorier og analysemetoder.

For ansatte i transportsektoren

Utdanningen retter seg mot ansatte i transportsektoren, og egner seg spesielt for vegplanleggere, arealplanleggere, trafikkingeniører, forvaltere av infrastruktur, og planleggere og forvaltere av kollektivtransport.

De første studentene begynte høsten 2020, og det blir en ny runde fra 15. september 2021.

– Vi er glade for at vi kan tilby utdanninger utover de tradisjonelle bachelor- og masterstudiene, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke ved Institutt for bygg- og energiteknikk.

– Vi retter våre videreutdanninger mot de som allerede er i jobb, og som ønsker mer dybdekunnskap i sitt arbeidsområde. 

– Når vi nå tilbyr et emne på 10 studiepoeng som er svært relevant for de som jobber i transportsektoren, håper vi at mange benytter anledningen til å heve sin kompetanse.

Deltidsemnet har en kombinasjon av forelesninger og selvstudium, og er på 10 studiepoeng.

Les mer om videreutdanningen i trafikkteknikk.

Publisert: 11.05.2020 | Olav-Johan Øye