Bildet av ledergruppa på Institutt for estetiske fag, tatt ute med høstblader og blokker i bakgrunnen. Fra venstre: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett.

Tilbyr landets første femårige lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Denne uka vedtok OsloMet-styret etablering av landets første femårige lærerutdanning i praktiske og estetiske fag - i design, kunst og håndverk for 1.-13. trinn.

Instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, gleder seg til å ønske studentene velkommen allerede neste høst!

– Vi er veldig glade for å få være med på å styrke arbeidet med de praktiske og estetiske fagene i skolen. Det trengs og vi opplever at dette nå etterspørres av blant annet vår nye kunnskapsminister, Tonje Brenna, sier Dahlin.

Hun forteller at kun 45 prosent av lærerne som underviser i kunst og håndverk i dag har formell faglig kompetanse.

– Det nye studiet vil dekke et stort behov i grunnopplæringen, understreker instituttlederen.

En annen som ser frem til å ta imot de nye studentene er studieleder Petter William Hansen. Han roser OsloMet-styret for å se viktigheten av å støtte opp under dette arbeidet.

– Nå gleder vi oss til å ta fatt på detaljplanleggingen av studiet, og til å ta imot studentene, smiler Hansen.

– Det har vært spennende å være med på å etablere et nytt studium sammen med så mange dyktige kollegaer, og med gode innspill fra studentene våre, forteller han.

Større bredde gir mer attraktive lærere

Studentene som velger den nye utdanningen vil få kompetanse til å undervise i to fag, både i grunnskolen og i videregående skole. Dette er en nyvinning som vil gi større bredde i fagkompetansen og gjøre studentene mer attraktive som arbeidssøkere, forklarer de to lederne.   

Studentene kan velge andre undervisningsfag på 5.-10 trinn, som norsk, engelsk og samfunnsfag. Dette tilbys i samarbeid med grunnskolelærerutdanningen på OsloMet. De kan også velge andre estetiske undervisningsfag innen medier og kommunikasjon eller drama og teater. Dette gir kompetanse inn mot valgfag på ungdomsskolen og for videregående skole.

– Hva vil det nye studiet bety for de praktisk-estetiske fagene?

– Vi tror at denne utdanningen vil gjøre at flere rektorer våger å tilsette kunst og håndverkslærere i grunnskolen, og at fordypningene også gir studentene mer variert kompetanse inn mot videregående skole og alternative læringsarenaer, svarer Hansen.  

– Håpet er at et fagfellesskap i skolene bidrar til mer oppmerksomhet rundt de praktiske og estetiske fagene - og at de dermed blir en viktig del av samfunnsdebatten.

Vi ser en gruppe studenter rundt et stor arbeidsbord. Studentene jobber med broderi, ler og snakker sammen.

Broderiundervisning på faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Styrking av de praktiske og estetiske fagene

Omleggingen av lærerutdanningen er styrt av ny lov for lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag. OsloMet har et ønske om å være tidlig ute for å sikre enda bedre og tryggere lærere innen fagfeltet. Dette er i tråd med signaler om styrking av de praktiske og estetiske fagene i skolen.

Dahlin forteller at Institutt for estetiske fag har et av landets største fagmiljøer innen estetiske fag, med ulike bachelor-, master- og videreutdanningsstudier. Instituttet har også landets eldste masterutdanning innen design, kunst og håndverk og er med dette godt forberedt til å utvide lærerstudiet til et femårig studieprogram.

– Et femårig studium forplikter - både som student og som institusjon, understreker instituttlederen.

– Ved å ha studentene her fem år får vi fokusert mer på progresjon, modning og dybdelæring også på universitetsnivå.

– Hvordan vil elevene i skolen merke denne omleggingen? 

– De som allerede har en faglærer i kunst og håndverk er vant til faglig dyktige og nyskapende lærere, men vil nå kunne få lærere som både underviser i norsk og kunst og håndverk, eller samfunnsfag og kunst og håndverk, forklarer Dahlin.

Hansen nikker.

– Elevene vil få én lærer i flere ulike fag, og dermed bygge en tettere relasjon til læreren sin. Det er en viktig faktor for god læring. Og på sikt vil de også oppleve mer fokus på estetiske læreprosesser.

Vil øke kompetansen

Den eksisterende tre-årige faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk vil fases ut med nåværende kull, forteller Hansen.

– Men instituttet vil fortsatt tilby kompetanseheving for lærere gjennom master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design.

– I fremtiden håper vi at alle lærere innen design, kunst og håndverk vil være lektorer ute i grunnskole, videregående skole, kulturskoler og i andre pedagogiske læringsarenaer, smiler de to.

– Nå gleder vi oss særlig til å utvikle det nye femårige studiet i nær dialog med de første studentene og studentrådsstyret, slik at det oppleves relevant.

– Arbeidet er allerede i gang og vil fortsette utover våren med eksisterende studenter – slik at vi står klare og spente en augustdag i 2022, avslutter Hansen.  

 

Toppbilde av Benjamin A. Ward. Fra venstre: undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett.

Publisert: 01.11.2021 | Hilde M. Kringeland