Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og håndverk

Masterprogram

Denne femårige lærerutdanningen i design, kunst og håndverk er for deg som vil bli lærer i skolen, jobbe kreativt og skapende med elever.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  For opptak til fag II og III kan det foreligge særskilte opptakskrav.

  Det er ikke krav til karakter 4 i matematikk så lenge du ikke skal ta matematikk som fag II.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 574.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på femårig master.

 • Hva lærer du?

  Praksis og teori kombineres gjennom hele studiet og vil forberede deg til å bli trygg og faglig dyktig i lærerrollen.

  Studiet krever mye samhandling med medstudenter, elever og andre, og vil bli fylt av ulike opplevelser i både verksted, klasserom og i møte med både barn og ungdom. 

  Som lærer i design, kunst og håndverk får du muligheten til å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg selv kreativt og være med å skape utvikling og innovasjon i samfunnet.

  Du vil utvikle pedagogiske ferdigheter og praktiske evner med bærekraftige og estetiske perspektiver. Du vil lære å jobbe med ulike materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy.

  Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning fra grunnskole til videregående opplæring. Du vil også få kompetanse i kulturarbeid utenfor skoleverket.

  Det tredje året vil du få grundig opplæring i design, kunst og håndverksemner.

  I tillegg skal du velge et fag II som gir bredere undervisningskompetanse. Fag II-valget gjennomføres i løpet av våren 2. studieår. Informasjon om fagvalg gis høsten 2. året. 

  Under studiets tredje år vil du også få muligheten til å velge undervisningsfag fra grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn i 30 x 2 eller 60 studiepoeng.

  Du jobber profesjonsrettet i alle fem studieårene for å forberede deg på lærerrollen du skal inn i.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Tre studenter forteller om studiet

  Aurora, Bjørnar og Elias forteller om studiehverdagen sin og deler noen tanker om lærerrollen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  60 stp Drama- og teaterfag
  5. semester
  6. semester
  60 stp Medieuttrykk og digital teknologi
  5. semester
  6. semester
  60 stp Matematikk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester
  60 stp Norsk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester
  60 stp Engelsk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  60 stp Matematikk for trinn 5-10
  7. semester
  60 stp Norsk for trinn 5-10
  7. semester
  60 stp Engelsk for trinn 5-10
  7. semester

  5. studieår

  9. semester
  10. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisning og arbeidsformer er varierte og veksler mellom

  • verkstedsarbeid
  • forelesninger
  • demonstrasjoner
  • klasse og kollokviearbeid
  • medstudentveiledning
  • seminarer og workshops
  • problemløsningsoppgaver – individuelt og i gruppe
  • varierte veilednings- og vurderingsoppgaver
  • visuelle presentasjonsformer og formidling
  • digital undervisning
  • ekskursjoner, ferder og arrangementer

  Prosjekt- og verkstedsarbeid, forelesninger, gruppearbeid, seminar og veiledning vektlegges. Arbeidsformene er både praktiske, teoretiske og samarbeidsorienterte.

  Samarbeid kan foregå både på interne og eksterne arenaer. Undervisningen organiseres i forskjellige emneområder og fordypningstema med vekt på progresjon og profesjonsretting. Undervisningen er forskningsbasert.

  Studentens skapende arbeid innen design, kunst og håndverk står sentralt i studiet. Du skal selv ta ansvar for egen læring og utvikling.

  I verkstedene og seminarene er studiemiljøet bygget på den enkeltes tilstedeværelse, deltakelse og ansvar, slik at et lærerikt fellesskap kan oppstå.

  Vi disponerer verksteder innen tegning, maling, grafikk, fiber, søm, tekstiltrykk og tekstilfarging, tre, metall, støping, gips, keramikk og digitale medier.

 • Praksis

  På denne masteren skal du få oppleve arbeidslivsrelevans og ha minst 130 dager obligatorisk praksisopplæring. Dette er fordelt på studiets fem år, og består av observasjonspraksis, undervisningspraksis og formidlingspraksis i grunnskole, videregående skole og ved ulike pedagogiske formidlingsarenaer i kunst- og kulturfeltet. 

  Praksis er en integrert del av emnene i utdanningen og bidrar til at du utvikler evne til å reflektere over og utvikle kunnskap og ferdigheter innen egen profesjonsutøvelse. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, fra observasjon og analyse ved starten av utdanningen, til det å kunne videreutvikle erfarings- og forskningsbaserte undervisningspraksiser i den siste delen av utdanningen.

  Praksis gjennomføres både som gruppepraksis på to-fire studenter gjennom studiet og som individuell praksis ved siste studieår. Samarbeid med medstudenter og praksisstedets ansatte er sentralt i studiet, slik at du utvikler din lærerkompetanse. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i profesjonsfag, de praktiske og estetiske fagene og praksis.

  Tilstedeværelsen for deg under praksis er 100 prosent obligatorisk og følger skolen og praksislærernes hverdag ved praksisstedet. Praksis gjennomføres som et arbeidskrav og er ikke studiepoengsgivende. Omfanget av praksis ligger utenom øvrig undervisning i emnet.

  Instituttet samarbeider i hovedsak med pedagogiske og kulturelle arenaer i Oslo og Akershus fylkeskommuner ved gjennomføring av praksisopplæringen på studiet. 

  Oppbygging og organisering av praksis

  • 1. studieår har du 30 dager praksis i grunnskolens trinn 1-10. Du velger trinn 1-7 eller 8-10 ved studiestart og er på samme praksisskole hele året.
  • 2. studieår innehar 15 dager dager praksis i videregående skole og 15 dager praksis ved andre pedagogiske arenaer tilknyttet makerspace, verkstedsvirksomhet og formidling i kunst- og kulturfeltet. 
  • 3. studieår gjennomføres 30 dager praksis i grunnskole eller videregående skole via valgfrie emner i fag II og/eller fag III.
  • 4. studieår har 15 dager praksis i grunnskole og 15 dager prosjektbasert praksis i grunnskole eller videregående skole. Du velger praksisarena ved oppstart av emnet.
  • 5. studieår har du 10 dager praksis i grunnskolen, videregående skole eller ved andre pedagogiske arenaer. Praksis kan knyttes til masterprosjektet og gjennomføres individuelt.
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til blant annet utstyr, materialer og programvare til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer som lektor i design, kunst og håndverk og gir en grundig og fullstendig kompetanse.

  Studiet gjør deg kvalifisert for undervisningsarbeid i grunnopplæringen (1.-13. trinn), kulturskolen og andre pedagogiske arenaer som

  • folkehøgskole
  • fengsel
  • institusjoner
  • museer
  • gallerier
  • samlinger
  • frivillig kulturliv

  Dette studiet kvalifiserer bredt i skolesammenheng fordi du både kan jobbe i grunnskole, videregående og ved andre opplæringsarenaer etter endt utdanning.

  Du kan også gå videre til ph.d. innen utdanning/innovasjon/kunstfag for å videreutdanne deg som forsker.

 • Utveksling

  Det er lagt opp til utveksling i vårsemesteret, andre studieår. Det er mulighet for utveksling til pedagogiske eller kunstfaglige institusjoner. Det er også mulighet for praksis i utlandet.

  I studiets tredje år skal du velge et ekstra undervisningsfag. Hvis du velger fransk, spansk eller tysk, kan du reise ut i studiets femte og sjette semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorier og nyheter

Ann Merethe i arbeidsskjorte i verkstedet på Spenn.
En utdanning, mange muligheter

Møt fire tidligere faglærerstudenter i design, kunst og håndverk som bruker utdanningen sin på ulike måter i yrkeslivet.

De fire studenten er samlet rundt en sløydbenk der Bjørnar jobber med en ting.
Drømmejobben er å bli lærer i kunst og håndverk

– På studiet opplever jeg arbeidslyst, inspirasjon og mestring i faget, noe jeg håper jeg kan gi videre til mine fremtidige elever, forteller Aurora.

Tre faglærerstudenter sammen med studieleder og undervisningsleder samlet i et av verkstedene for kunst- og håndverk.
Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer

Drømmer du om å jobbe kreativt og skapende med elever? Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet en femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk som gjør det lettere å få fast jobb og som gjør deg tryggere i klasserommet.

Portrett av dei fire studentane som har jobba med prosjektet på Deichman.
Spennande oppdragsgivarar og reelle prosjekt

Oslo kommune og Deichman er blant oppdragsgivarane når innovasjon og entreprenørskap står på timeplanen til faglærarstudentane i design, kunst og handverk.

Frida Catarina Rodrigues som smiler foran utsikten over Lisboa.
Fridas eksamensarbeid til Nasjonalmuseet

Eksamensarbeidet til tidligere faglærerstudent i design, kunst og håndverk, Frida Catarina Rodrigues, selges i museumsbutikken til det nye Nasjonalmuseet.