Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og håndverk

Masterprogram

Denne femårige lærerutdanningen i design, kunst og håndverk er for deg som vil bli lærer i skolen, jobbe kreativt og skapende med elever.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for lærerutdanning i kust og håndverk (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen som ligger på studiestartsiden er en timeplan for alle studentene på kullet.

  For å se din personlige timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har aktivert IT-kontoen din og du er blitt plassert i klasse/gruppe. Dette skjer vanligvis uken før studiestart.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  For opptak til fag II og III kan det foreligge særskilte opptakskrav.

  Det er ikke krav til karakter 4 i matematikk så lenge du ikke skal ta matematikk som fag II.

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Samordna opptak med studiekode 215 574.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: frist for enkelte søkere

  Mer om å søke på femårig master.

 • Hva lærer du?

  Praksis og teori kombineres gjennom hele studiet og vil forberede deg til å bli trygg og faglig dyktig i lærerrollen.

  Studiet krever mye samhandling med medstudenter, elever og andre, og vil bli fylt av ulike opplevelser i både verksted, klasserom og i møte med både barn og ungdom. 

  Som lærer i design, kunst og håndverk får du muligheten til å inspirere og veilede neste generasjon til å uttrykke seg selv kreativt og være med å skape utvikling og innovasjon i samfunnet.

  Du vil utvikle pedagogiske ferdigheter og praktiske evner med bærekraftige og estetiske perspektiver. Du vil lære å jobbe med ulike materialer, redskaper, teknikker og digitale verktøy.

  Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning fra grunnskole til videregående opplæring. Du vil også få kompetanse i kulturarbeid utenfor skoleverket.

  Det tredje året vil du få grundig opplæring i design, kunst og håndverksemner.

  I tillegg skal du velge et fag II som gir bredere undervisningskompetanse. Fag II-valget gjennomføres i løpet av våren 2. studieår. Informasjon om fagvalg gis høsten 2. året. 

  Under studiets tredje år vil du også få muligheten til å velge undervisningsfag fra grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn i 30 x 2 eller 60 studiepoeng.

  Du jobber profesjonsrettet i alle fem studieårene for å forberede deg på lærerrollen du skal inn i.

  Se programplan på student.oslomet.no

  Tre studenter forteller om studiet

  Aurora, Bjørnar og Elias forteller om studiehverdagen sin og deler noen tanker om lærerrollen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  60 stp Drama- og teaterfag
  5. semester
  6. semester
  60 stp Medie- og kommunikasjonsevner
  5. semester
  6. semester
  60 stp Matematikk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester
  60 stp Norsk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester
  60 stp Engelsk for trinn 5-10
  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  60 stp Matematikk for trinn 5-10
  7. semester
  60 stp Norsk for trinn 5-10
  7. semester
  60 stp Engelsk for trinn 5-10
  7. semester

  5. studieår

  9. semester
  10. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisning og arbeidsformer er varierte og veksler mellom

  • verkstedsarbeid
  • forelesninger
  • demonstrasjoner
  • klasse og kollokviearbeid
  • medstudentveiledning
  • seminarer og workshops
  • problemløsningsoppgaver – individuelt og i gruppe
  • varierte veilednings- og vurderingsoppgaver
  • visuelle presentasjonsformer og formidling
  • digital undervisning
  • ekskursjoner, ferder og arrangementer

  Prosjekt- og verkstedsarbeid, forelesninger, gruppearbeid, seminar og veiledning vektlegges. Arbeidsformene er både praktiske, teoretiske og samarbeidsorienterte.

  Samarbeid kan foregå både på interne og eksterne arenaer. Undervisningen organiseres i forskjellige emneområder og fordypningstema med vekt på progresjon og profesjonsretting. Undervisningen er forskningsbasert.

  Studentens skapende arbeid innen design, kunst og håndverk står sentralt i studiet. Du skal selv ta ansvar for egen læring og utvikling.

  I verkstedene og seminarene er studiemiljøet bygget på den enkeltes tilstedeværelse, deltakelse og ansvar, slik at et lærerikt fellesskap kan oppstå.

  Vi disponerer verksteder innen tegning, maling, grafikk, fiber, søm, tekstiltrykk og tekstilfarging, tre, metall, støping, gips, keramikk og digitale medier.

 • Praksis

  Studiet har 130 dager obligatorisk praksis fordelt over alle de fem årene.

  Praksis vil være både i grunnskole, videregående skole og ved ulike kulturelle formidlingsarenaer.

  Praksis foregår hovedsakelig i grupper på to til fire studenter, som skal samarbeide for å tilrettelegge for læring for både elever/brukere og for å utvikle seg selv som lærer.

  Instituttet samarbeider i hovedsak med pedagogiske og kulturelle arenaer i Oslo og Viken fylkeskommuner ved gjennomføring av praksisopplæringen på studiet.

  Du blir veiledet og vurdert i løpet av praksisen, og studiet er underlagt skikkethetsvurdering.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til blant annet utstyr, materialer og programvare til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Få slettet studielån

  Om du fullfører utdanningen på normal tid (fem år), kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

  Om du tilsettes i grunnskole på trinn 1-7, kan du få ytterligere 55 000 kroner slettet.

  Om du tar jobb i Nord-Norge (Nordland, Troms eller Finnmark), vil du kunne få slettet 55 000 kroner.

  Disse tre ordningene kan kombineres, men forutsetter at du har jobbet som lærer i skolen i tre av de første seks årene etter fullført utdanning.

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer som lektor i design, kunst og håndverk og gir en grundig og fullstendig kompetanse.

  Studiet gjør deg kvalifisert for undervisningsarbeid i grunnopplæringen (1.-13. trinn), kulturskolen og andre pedagogiske arenaer som

  • folkehøgskole
  • fengsel
  • institusjoner
  • museer
  • gallerier
  • samlinger
  • frivillig kulturliv

  Dette studiet kvalifiserer bredt i skolesammenheng fordi du både kan jobbe i grunnskole, videregående og ved andre opplæringsarenaer etter endt utdanning.

  Du kan også gå videre til ph.d. innen utdanning/innovasjon/kunstfag for å videreutdanne deg som forsker.

 • Utveksling

  Det er lagt opp til utveksling i høstsemesteret, andre studieår. Det er mulighet for utveksling til pedagogiske eller kunstfaglige institusjoner. Det er også mulighet for praksis i utlandet.

  I studiets tredje år skal du velge et ekstra undervisningsfag. Hvis du velger fransk, spansk eller tysk, kan du reise ut i studiets femte og sjette semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorier

De fire studenten er samlet rundt en sløydbenk der Bjørnar jobber med en ting.
Drømmejobben er å bli lærer i kunst og håndverk

– På studiet opplever jeg arbeidslyst, inspirasjon og mestring i faget, noe jeg håper jeg kan gi videre til mine fremtidige elever, forteller Aurora.

Tre faglærerstudenter sammen med studieleder og undervisningsleder samlet i et av verkstedene for kunst- og håndverk.
Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer

Drømmer du om å jobbe kreativt og skapende med elever? Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet en femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk som gjør det lettere å få fast jobb og som gjør deg tryggere i klasserommet.

Frida Catarina Rodrigues som smiler foran utsikten over Lisboa.
Fridas eksamensarbeid til Nasjonalmuseet

Eksamensarbeidet til tidligere faglærerstudent i design, kunst og håndverk, Frida Catarina Rodrigues, selges i museumsbutikken til det nye Nasjonalmuseet.

Nyheter

– Alt i skolen skjer i fag!

Under Arendalsuka inviterte Partnerskap mot mobbing til debatt om «Mobbeforebygging i lærerutdanningen».

Portrett av Dag Johannes Sunde
Tilbyr landets første femårige lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Denne uka vedtok OsloMet-styret etablering av landets første femårige lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Bildet av ledergruppa på Institutt for estetiske fag, tatt ute med høstblader og blokker i bakgrunnen. Fra venstre: Undervisningsleder June Oline Kunnikoff, studieleder Petter William Hansen, instituttleder Liv Klakegg Dahlin, instituttlederstøtte Veronika Ollett.
Lærerstudenter får tilbud om ny type praksisordning

Tenker nytt rundt praksis for lærerstudenter og innfører punktpraksis som et alternativ til den tradisjonelle blokkpraksisen.

I et klasserom der to lærerstudenter hjelper to elever med å lage nisser i kunst og håndverk.