Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer

Tre faglærerstudenter sammen med studieleder og undervisningsleder samlet i et av verkstedene for kunst- og håndverk.

Under halvparten av de som underviser i kunst- og håndverksfaget i grunnskolen, har formell undervisningskompetanse i faget.

– Det har vært et uttalt mål både for nåværende og tidligere regjering at kunst- og håndverksfaget skal styrkes. Det er en utfordring som OsloMet tar på alvor, sier studieleder ved Institutt for estetiske fag, Petter William Hansen.

Landets første tilbud

Fra og med 2028 må alle nyutdannede lærere ha en master – også de som skal undervise i kunst- og håndverk.

OsloMet starter derfor opp en helt ny femårig lærerutdanning i design- kunst og håndverk fra og med høsten 2022. Dette er foreløpig landets eneste tilbud for de som ønsker å ta en femårig master for å bli kunst- og håndverkslærer.

Portrett av Victoria Skogsletten Dalen.

Victoria Skogsletten Dalen er tredjeårsstudent på faglærerutdanningen i kunst og håndverk. Hun tror at den økte mengden praksisdager vil gjøre studentene tryggere når de trer inn i lærerrollen.

Får undervisningskompetanse i ekstra fag

Fra før har OsloMet lang tradisjon for å utdanne kunst- og håndverkslærere, blant annet gjennom den treårige faglærerutdanningen.

Det som blir nytt med det femårige studiet er at man får fordype seg enda mer i sitt masterfag, i tillegg til at man valgfritt vil kunne fordype seg med 60 studiepoeng i et annet grunnskolefag eller fagområde tilknyttet videregående skole.

Det er ofte en utfordring å klare å fylle en 100 prosent lærerstilling dersom man kun underviser i kunst- og håndverk.

Det vil derfor være en fordel at man i løpet av masterstudiet får undervisningskompetanse i flere ved å velge et Fag II, eller Fag II og Fag III.

Dette kan for eksempel være et annet undervisningsfag som norsk eller matematikk.

Du kan også velge å fordype deg i et annet praktisk-estetisk fag som digitale medier eller teaterfag, som er undervisningsfag på ungdomsskolen og videregående skole.

Studentverksted med arbeidsbenk og sløydbord, maskiner og verktøy.

OsloMet har flere verksteder der studentene kan komme for å jobbe nesten så mye de vil. Her fra fakultetets eget Makerspace, som er utstyrt med maskinelt utstyr for arbeid i tekniske, digitale og håndverksbaserte fagområder.

Unngå «praksissjokket»

For å kunne utdanne gode lærere er det helt avgjørende med gode praksisperioder. Dette gjelder naturligvis også de som skal blir kunst- og håndverkslærere.

– I den femårige utdanningen vil det bli vesentlig mer praksis, hele 130 praksisdager i løpet av de fem studieårene. Da tror vi at man unngår «praksissjokket» som en del nyutdannede lærere beskriver. Mye praksis er viktig for å bli trygg i lærerrollen, mener studielederen.

Det nye studiet gir undervisningskompetanse fra 1. til 13. trinn, og som student får du praksis i både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

– Utdanningen gir også kompetanse i formidling av design, kunst og håndverk på andre kulturelle arenaer. Og du kan for eksempel ha praksis på et museum, forteller undervisningsleder June Oline Kunnikoff.

Sigrun ser på ulike tekstiler i designstudioet.

Faglærerstudent Sigrun forteller at hun har en veldig variert bakgrunn.

– Større mulighet til fordypning

En av de som ønsker det nye studietilbudet velkommen, er tredjeårsstudent på faglærerutdanningen i kunst og håndverk, Victoria Skogsletten Dalen.

– Jeg har alltid likt å drive med kunst og håndverk selv, og synes det er spennende å kunne bruke pedagogikk og fagdidaktikk til å bringe fram det beste i hver enkelt elev i verkstedet.

Hun vil trolig selv gå videre til master etter at hun blir ferdig med faglærerutdanningen til våren.

– På en femårig lærerutdanning får du mulighet til å fordype deg mer i de enkelte materialområdene, og med den økte mengden praksisdager vil studentene føle seg tryggere når de trer inn i lærerrollen, sier hun.

Faglærerstudent Victoria og eksamensoppgaven hennes.

Arkitektur og bærekraftig byutvikling er en del av design-, kunst- og håndverksfaget – dette er Victoria Skogsletten Dalens eksamensoppgave, et infill-kontorbygg med bikuber på taket. Viktoria forteller at instituttets Makerspace har blitt hyppig benyttet gjennom eksamensperioden.

– Elevene setter pris på å jobbe med kunst og håndverk

Sigrun Kjellmark og Kristine Fallet er også studenter på faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk og satser begge på en yrkeskarriere som lærere.

– Jeg vurderte også vanlig lærerutdanning, men valgte faglærerutdanningen fordi jeg er glad i kunst og håndverk selv. Jeg vil gjerne jobbe i barneskolen, og har gjennom praksis sett at elevene setter veldig pris på å jobbe med kunst og håndverk på skolen, sier Kristine Fallet.

Sigrun Tronshart Kjellmark har studert blant annet økonomi og forretningsjus, og har i tillegg svennebrev i frisørfaget fra før. 

– Jeg håper at jeg med min varierte bakgrunn og sammen med faglærerutdanningen fra OsloMet, kan undervise i videregående skole, sier hun.

Sigrun, Kristine og Victoria i et kunstverksted med veggkunst.

Mer enn praktiske ferdigheter

Studentene og undervisningsleder June Oline Kunnikoff legger til at det å være en god kunst- og håndverkslærer handler om langt mer enn å «bare lage ting».

Gjennom praktisk og skapende arbeid i verksteder trenes studentene til å legge til rette for elevers læring.

Gjennom fagfornyelsen er det blitt større fokus på dybdelæring og tverrfaglighet, og tematikker som bærekraftig utvikling, skaperglede og entreprenørskap står sentralt.

– Allsidighet er svært viktig, poengterer hun.

– Vi ønsker at studentene gjennom det femårige studieløpet skal få både en bredde i egen fagkompetanse, og i tillegg dybdelæring via faglige utviklingsprosjekter og et tematisk selvvalgt masterprosjekt.

Stort fagmiljø for estetiske fag

Som et av de største fagmiljøene for estetiske fag er OsloMet godt utstyrt med ulike verksteder for forskjellige materialer og makerspace. Disse kan studentene fritt benytte gjennom studieløpet.

– Hvis du skal trives her, må du by litt på deg selv og like å samarbeide med andre. Det er hektisk i perioder når vi holder på med prosjekter, men jeg synes det er veldig fint at vi kan være på verkstedet utover kvelden og i helgene, sier Victoria Skogsletten Dalen.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.