En utdanning, mange muligheter

Ann Merethe i arbeidsskjorte i verkstedet på Spenn.

Lektor i design, kunst og håndverk

Kathrine Ovesen er lektor i design kunst og håndverk ved Fagerborg ungdomsskole i Oslo.  

Der underviser hun 8. og 10. trinn i kunst og håndverk, og 8. 9. og 10. trinn i valgfaget design og redesign. 

– Jeg tror ikke det er noe som heter en typisk dag for en lærer, smiler Kathrine.   

– Det eneste som er typisk er at jeg er på jobb kl. 07.45 og går hjem kl. 16.15 - mellom de to tidspunktene er ingen dag lik.  

– I løpet av en arbeidsdag kan jeg ha alt fra keramikk til bokbinding, sløyd til grafikk, redesign til tinnstøping, og selv om jeg har flere økter med samme tema er alle elevgrupper forskjellige. Det er det som gjør jobben så spennende!  

– Det er mange ting fra utdannelsen min som er med meg i jobben, forteller Kathrine.  

– Det mest selvfølgelige er kanskje alt det praktiske arbeidet i verkstedene, som sløyd, keramikk og tekstil. Vi som lærere er helt avhengig av å være trygge på disse tingene for å kunne formidle det videre på en god og engasjerende måte.  

– Ellers er kanskje praksis noe av det jeg regner som mest relevant fra studiet. Det å faktisk få prøve seg i et klasserom, men samtidig ha tryggheten og veiledningen fra en dyktig praksislærer, er viktig.  

– Uten det tror jeg starten på arbeidslivet hadde blitt et ganske stort sjokk! 

Kathrine har gode minner fra OsloMet.  

– For meg var studietiden en god opplevelse, sier hun.  

– Jeg har ADHD, og har aldri vært spesielt god på å sitte i ro og følge med over lengre tid, så det at studiet var en kombinasjon av teori og praksis, og at jeg hadde flere dager i uka på verksted, var redningen for meg.  

Kathrine elsker jobben sin, og anbefaler gjerne andre å bli lektor i design, kunst og håndverk.  

– Jeg mener også at det er uhyre viktig at faglærere i kunst og håndverk har formell kompetanse, og derfor anbefaler jeg at alle som ønsker denne jobben tar en tilsvarende utdanning. Det vil styrke fagets posisjon i skolen, noe vi absolutt trenger, understreker Kathrine. 

Kathrine i klasserommet.

Kathrine Ovesen i klasserommet på Fagerborg ungdomsskole. Foto: Helge Brekke

Fagkonsulent på skaperverksted

Albert Neziri  jobber på skaperverkstedet til Vika videregående skole. 

– Stillingstittelen min er fagkonsulent, men jeg pleier som regel å si at jeg er en teknologibibliotekar, forteller Albert.  

– Jeg har ansvar for drift av skaperverkstedet, og har mye dialog med andre ansatte for å skape en mer praktisk tilnærming til læring. 

– Utover det driver jeg opplæring av både lærere og elever i ulik programvare og i bruk av forskjellige maskiner. 

– Det finnes egentlig ikke "en typisk dag", for det er så stor variasjon gjennom et skoleår. Men som regel har jeg en eller flere bookinger fra lærere i ulike fag, og en del spontane besøk fra elever som ønsker å løse skoleoppgaver ved hjelp av utstyret vi har tilgjengelig.  

Albert bruker pedagogikk og didaktikk-kunnskapen fra utdanningen og erfaringen fra praksis hver dag.  

– Og selv om jeg i liten grad jobber med tradisjonelle håndverksteknikker nå, slik vi gjorde på studiet, er det veldig mye kreativt og praktisk arbeid. Den grunnkompetansen fikk jeg også på OsloMet, forklarer han.  

– Tiden på studiet var herlig! Utdanningen består av mye og variert skapende arbeid, og jeg gledet meg alltid til neste fagperiode og til å jobbe med et nytt materiale - maling, trykk, tre- og metallarbeid, tegning, grafikk og keramikk.  

– Lærerne på studiet var veldig kompetente, hyggelige og imøtekommende - og det var relativt små klasser så jeg følte meg sett og ivaretatt.  

Albert anbefaler studiet varmt.  

– Du kommer til å lære utrolig mye nytt om forskjellige håndverksteknikker og blir rett og slett en slags "jack-of-all-trades" når du er ferdig, smiler han.  

Portrett av Ann Merethe i verkstedet.

Ann Merethe Eikanger i verkstedet på Spenn. Foto: Erlend Gade Viksand

Daglig leder ved Spenn

Ann Merethe Eikanger jobber som fagkonsulent / daglig leder ved Spenn. 

Spenn drives av Kirkens Bymisjon. Det et er lavterskel arbeidstilbud for mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske utfordringer som står utenfor ordinært arbeidsliv.  

– Spenn er et verksted hvor vi lager produkter i keramikk, glass og silketrykk som selges i nettbutikken til Kirkens Bymisjon, forklarer Ann Merethe.  

Tidligere var faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk treårig og Ann Merethe tar nå en deltidsmaster i estetiske fag, studieretning kunst- og designdidaktikk, for å styrke kompetansen som faglærer.  

– Jeg føler at jeg får brukt utdannelsen i stor grad i jobben min. Blant annet den pedagogiske og fagdidaktiske delen. For eksempel i opplæring og veiledning av deltakere.  

– Jeg har også stor nytte av kunnskap om blant annet leire, silketrykk, designprosesser og ikke minst det å jobbe med mennesker, forteller hun.  

Ann Merethe synes studietiden på OsloMet var helt fabelaktig.  

– Engasjerte lærere og spennende fag gjorde at det var veldig givende år. Vi var svært spredt i alder, både unge og eldre studenter, og det ble en veldig god dynamikk i klassen hvor vi også kunne lære av hverandre på tvers av generasjoner.  

– Balansen mellom det praktisk-estetiske arbeidet og det akademiske var også en veldig fin kombinasjon.   

Avdelingsingeniør ved Makerspace

Kersti Fosse Blålid jobber som avdelingsingeniør ved OsloMet Makerspace.  

– Arbeidshverdag består for det meste av oppgaver knyttet til daglig drift av skaperverkstedet, forteller Kersti.  

– Ellers jobber jeg også med kontaktbygging i det øvrige skapermiljøet i Oslo, og i en intern forskningsgruppe ved EST. 
 
– Makerspace er både et skaperverksted og et sosialt samlingspunkt for mange av studentene på OsloMet, forklarer hun.  

– Vi kommer tett på studentene og samtaler ofte både om relaterte tema, og mindre relaterte tema, til Makerspace. 
 
Kersti opplever at utdanningen er svært nyttig i arbeidshverdagen.  

– Jeg bruker utdanningen, og spesielt fagdidaktikken, i utvikling av kurs til ulike brukergrupper, i veiledning av studenter og ansatte og selvsagt de gangene jeg hyres inn som foreleser ved OsloMet. 
 
Kersti har studert ved ulike program på OsloMet.   

– Det som går igjen, og som skiller seg fra andre studiesteder, er den tette kontakten med lærerne og følelsen av tilhørighet i studentgruppa. Studentene får god oppfølging, og dermed øker trivselen mener hun. 

Hun roser underviserne ved faglærerutdanningen spesielt. 

– Det er tydelig at flere har bakgrunn i pedagogikk og fagdidaktikk. Lærerne ser studentene, og tilpasser undervisning, tilbakemelding og kommunikasjon. 

– Jeg stortrivdes!

Studenthistorier

De fire studenten er samlet rundt en sløydbenk der Bjørnar jobber med en ting.
Drømmejobben er å bli lærer i kunst og håndverk

– På studiet opplever jeg arbeidslyst, inspirasjon og mestring i faget, noe jeg håper jeg kan gi videre til mine fremtidige elever, forteller Aurora.

Tre faglærerstudenter sammen med studieleder og undervisningsleder samlet i et av verkstedene for kunst- og håndverk.
Nytt studietilbud for deg som vil bli kunst- og håndverkslærer

Drømmer du om å jobbe kreativt og skapende med elever? Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet en femårig lærerutdanning i design, kunst og håndverk som gjør det lettere å få fast jobb og som gjør deg tryggere i klasserommet.

Frida Catarina Rodrigues som smiler foran utsikten over Lisboa.
Fridas eksamensarbeid til Nasjonalmuseet

Eksamensarbeidet til tidligere faglærerstudent i design, kunst og håndverk, Frida Catarina Rodrigues, selges i museumsbutikken til det nye Nasjonalmuseet.