To lærere og tre eleverer er samlet rundt et bord i et klasserom. De lager julepynt. Den ene læreren viser to av elevene en liten nisse.

Flere får videreutdanning i praktiske og estetiske fag

Regjeringen fjerner kravene for å undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Dermed omdisponeres midler til videreutdanning. I år prioriteres de praktiske og estetiske fagene.

Det betyr at 600 lærere kan få tilbud om videreutdanning i de praktiske og estetiske fagene. Det utgjør en dobling fra i fjor. Eksempler på praktiske og estetiske fag er kunst og håndverk, musikk og kroppsøving.

I pressemeldingen fra regjeringen, uttaler kunnskapsminister Tonje Brenna følgende:

– Vi vil ha en mer praktisk og variert skole. Det vil bidra til at elever lærer og trives mer, og vi trenger skoler med bred fagkompetanse. Tilbakemeldinger fra skoler og undersøkelser viser også at det er behov for å styrke kompetansen i disse fagene. Vi ønsker å stimulere til mer praktisk læring i alle fag slik de nye læreplanene legger opp til.

– Læring skjer i alle fag, og de praktiske og estetiske fagene er viktig i seg selv også for å utvikle grunnleggende ferdigheter i andre fag. Vi vil vekk fra et gammeldags syn på kunnskap som den forrige regjeringen hadde, sier Brenna.

Portrett av Liv K. Dahlin med mørk grå bakgrunn.

Instituttleder Liv K. Dahlin ved Institutt for estetiske fag, OsloMet. Foto: Benjamin A. Ward

Instituttleder Liv Dahlin ved Institutt for estetiske fag på OsloMet, gleder seg over meldingen fra regjeringen. Men hun er opptatt av hvordan lærere over hele landet finner det studiet som passer deres og skolens behov best. Hun er særlig opptatt av at lærere i Oslo-regionen også skal få et godt tilbud nær seg. 

– Per i dag er det ikke tilbud i Oslo gjennom Utdanningsdirektoratets ordning «Kompetanse for kvalitet». Lærerne må i stedet selv finne frem til det studiet de ønsker å søke utenom ordningen, eller ta det i andre regioner, forteller Dahlin.  

– Nå som det startes opp 5-årige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag flere steder, må lærere også få informasjon om at de kan ta master som videreutdanning, understreker instituttlederen.

– Vi på OsloMet er klare til å ta imot et større antall søkere til videreutdanningene våre. Vi ser et stort behov for dette, særlig nå etter at de nye læreplanene har blitt innført.

– Det er viktig å sikre et godt arbeid med det nye faglige innholdet, de tverrfaglige temaene og et økt fokus på digitale medier koblet til det praktiske arbeidet i kunst og håndverk.  

– Det er et etterslep på dette slik kunnskapsministeren har poengtert, avslutter hun.  

Er du lærer og ønsker å ta videreutdanning?

Du kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Lærere kan søke stipend- eller vikarordning for å delta på alle videreutdanningsstudier som gir studiepoeng.

Fristen for å søke stipend- eller vikarordning hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars.
I tillegg må du søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet.

Institutt for estetiske fag ved OsloMet tilbyr flere videreutdanninger som er aktuelle for lærere. Under finner du et utvalg innen estetiske fag.

Les mer om stipend- og vikarordning på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).  

Les mer om regjeringens satsing på videreutdanning i praktiske og estetiske fag på regjeringens nettsider (regjeringen.no)

Publisert: 28.01.2022 | Hilde Kringeland