Forskning på det bynære havet

Bildet viser Barcode med bygninger i sjøkanten i Bjørvika, med sjøvann fra Oslofjorden i forgrunnen. Det er byggeaktivitet. Himmelen har mørke skyer, men litt sollys bakfra lyser opp.

Urbane hav handler om å se hav og vannressurser i sammenheng med det urbane bylivet og byutviklingen.

Forskningen fokuserer mye på bærekraft i kombinasjon med byutvikling og klimatilpasning, i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Urbane hav, eller ”Urban Ocean”, er et strategisk forskningsområde Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) på OsloMet. 

Dette innebærer teknologiutvikling, testing og tverrfaglige samarbeidsprosjekter i urbane havområder, som for eksempel Oslofjorden.

Gir innsikt i det bynære havet

Det pågår flere spennende prosjekter innen temaet urbane hav, som forskningsprosjektet OASYS (2018-2022). 

– Vi har skandaløst lite innsikt i hva som skjer i havet, sier Alex Alcocer, professor ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet, og prosjektleder for OASYS. 

Alcocer har en doktorgrad i undervannsrobotikk, og ønsker å utvikle hjelpemidler som gjør det lettere å se hva som skjer i havet. 

Prosjektet har jobbet med løsninger for å innhente miljødata fra havområder, som ofte krever svært store kostnader til fartøy og tilhørende mannskap. 

Undervannsroboter

En substitutt til dette har blitt autonome undervannsroboter. 

Robotene, også kalt miniatyr undervannsglidere, undersøker og kartlegger havet ved å samle inn miljødata på en billigere og mer effektiv måte. 

Ved hjelp fra droner og selvgående overflatefartøyer, kan dette gjøres uten mennesker, og det blir en mer miljøvennlig og effektiv løsning. 

I tillegg kan autonome (selvgående) systemer og kunstig intelligens samordne og gi mer nøyaktige data raskere, for eksempel når de skal kartlegge og avdekke forurensning i de urbane havene.

OASYS

OASYS-prosjektet vil utvikle og demonstrere et innovativt helautomatisert Ocean-Air-koordinert robotsystem som har potensial til drastisk å redusere kostnadene ved observasjon og overvåking av havet.

Ubemannet overflatefartøy

Videre i OASYS-prosjektet utarbeides det også en prototype av et ubemannet overflatefartøy eller såkalt ”Unmanned Surface Vehicle” (USV). 

Disse drives av bølge- og solenergi, som minimerer kostnader ved innsamling av havdata, på en bærekraftig måte. 

Fartøyet kan styres ved hjelp av radiofrekvens og satellittkommunikasjon, og kan brukes i vanntilstandsovervåkning ved at den måler parametere som oppløst oksygen, saltinnhold, temperatur og PH. 

Publikum får mer innsyn

OsloMet ønsker nå mer åpenhet og involvering fra publikum i forskningsprosjektene for urbane hav og bærekraft framover.

Fakultet for teknologi, kunst og design sin forskningsstrategi for 2020-2024 har store ambisjoner for dette temaområdet, og vil gjerne synliggjøre forskningen og prosjektene.

Møter publikum på Filipstad 

Fakultetet har tatt tak i dette, og OsloMet leier nå et bygg på Filipstadkaia som huser Oceanlab – havlaboratoriet, som skal fylles med aktiviteter knyttet til urbane hav-satsningen. 

Bilde av Oceanlab på Filipstadkaia: En firkantet trebygning med OsloMet-logo. Til venstre fjorden med glimt av et skip til kai, museumsheisekraner ved bygningen og et kunstig tre i forgrunnen. Blå himmel med lette skyer i bakgrunnen.

Oceanlab – havlaboratoriet på Filipstadkaia i Oslo. Foto: Olav-Johan Øye

Forskningsstrategi for 2020-2024

OsloMet sin Strategi 2024 setter blant annet mål om at OsloMet skal ”være en av landets ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.”

Visjonen med strategien er å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer, med tilhørende slagord: ”Ny viten – ny praksis.”

Strategien deler inn i seks strategiske tematiske områder for forskning, utvikling og innovasjonssamarbeid ved Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD).

Tre av områdene inndeles i kontekstuelle temaer, og er satsningsområdene: (1) Smarte byer, (2) urbane hav og (3) intelligent helse.

Deretter følger de disiplinorienterte fokusområdene, som også deles inn i tre satsningsområder: (4) Kunstig intelligens, (5) universell og brukerorientert design, og (6) bærekraftig kultur, utdanning og innovasjon.

Kontakt

Laster inn ...
Blått hav
Billigere og tryggere miljøovervåkning

Undervannsroboter kan overvåke havmiljøet billigere og med mindre risiko ved hjelp av droner og ubemannede fartøy.

Undervannsglideren ved bassengkanten.
Dette kan bli en nyttig miljøovervåker

OsloMet-forskere utvikler en undervannsrobot som kan samle inn miljødata og langt billigere og mindre farlig.

Publisert: 01.09.2021 | Helene Mosaker