Bildet viser to jenter på scenen under et show på Jenter og teknologi-arrangementet i Oslo.

Vi jenter må tørre å ta flere sjanser

Visste du at kun cirka 25 prosent av Norges ingeniører er kvinner? Og at dagens teknologi dermed hovedsakelig er utviklet for menn?

Prosjektet "Jenter og teknologi" har som mål å få flere jenter til å velge en teknisk utdannelse.

– Det er på høy tid at flere kvinner tar del i å utvikle fremtidens teknologi, sier rollemodell Farhat Fazli. 

– Slik det var vært frem til nå, er altfor mye utviklet av og for menn.

– Ved bruk av applikasjoner som for eksempel Siri, er det større sjanse for at de gjenkjenner en mannsstemme, og tastaturet på mobilen er utformet for mannlige hender, slik at det er lettere for dem å skrive med en hånd. 

Fazli har studert på ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg (VVS-ingeniør), og jobber i dag som teknisk byggeleder for OPAK. 

Under arrangementet Jenter og teknologi 2022 ble hun valgt ut som rollemodell for å snakke til unge jenter om jobb, studier og søsterskap. 

Hun har også vunnet en reise til NASA i Texas, USA, i forbindelse med tidligere arrangement.

– Jenter og teknologi er et viktig initiativ for å inspirere og informere unge jenter om de mulighetene som finnes innen teknologi. 

Farhat tror det er viktig å sette lys på at du som ingeniør også jobber for og med mennesker. Dette er noe en stor prosentandel kvinner oppgir er viktig for yrkesvalget deres.

Bilde av rollemodeller på scenen. Den ene holder en mikrofon og forteller. I bakgrunnen kan du se rollups for teknologiutdanninger.

Rollemodellene fortalte om sine erfaringer fra arbeidslivet og holdt inspirerende foredrag for elevene. Foto: Lina Annette Resonable Witberg

For opptatt av å gjøre alt perfekt

– Jenter blir ofte lært opp til at man skal være perfekt og klare alt med en gang. Når gutter søker jobber, må de være 60 prosent kvalifisert. 

– Når en jente søker en jobb, må hun ofte være 100 prosent kvalifisert. Vi jenter må bli tøffere og ta flere sjanser, sier Anine Harto, utvikler i Accenture.

Selv har hun gjort kometkarriere innen en mannsdominert bransje, og brenner for å inkludere flere jenter til bransjen.

– Vi jenter er altfor opptatt av å gjøre ting perfekt. Mine studievenner ville ofte ikke innrømme at de hadde tatt feil, så de slettet heller kodelinjene hvis de hadde gjort noe feil, enn å vise at de hadde prøvd ulike fremgangsmåter, og prøvet og feilet. 

– Dette er noe vi jenter bør bli flinkere til, mener Harto.

Inspirert av rollemodellene

Studentene Mary Katherine van Zeipel og Kersti Fosse Blålid var konferansierer for anledningen. 

De tar lærerutdanning på OsloMet, men jobber allikevel med teknologi i forbindelse med universitetets Makerspace, hvor de er studentmentorer.

– Vi ble veldig inspirert av Anine, og hennes beskrivelser av kvinners situasjon i arbeidslivet. 

– Hun adresserte mange realiteter kvinner møter i arbeidslivets hverdag, som er vel verdt ta til etterretning. Det var et foredrag som på mange måter føltes betryggende. 

– Selv vi som voksne følte i etterkant at hun hadde beskrevet noe som hadde ligget og ulmet i underbevisstheten, og som nå ikke lenger kunne gå uoppdaget. 

– Her sikter vi til kvinners hig etter perfeksjon, og det å skulle være 100 prosent kvalifisert til enhver potensiell stilling, sier Blålid.

– Vi er begge såre enig om at det rådet vi ønsker å gi unge kvinner, er at de må tørre å ta sjansen, våge å feile, det går som regel mye bedre enn man hadde trodd, og i de fleste tilfeller går det riktig bra! 

– Det er egentlig 100 prosent sjanse for suksess, enten finner du ut hva du ikke trenger å gjøre resten av livet, eller så ender du opp med å elske det du driver med, avslutter de to engasjerte konferansierene.

Bildet viser fire smilende jenter på scenen med en blomsterbukett hver. Bak ser du to rollups for teknologiutdanninger.

Kvinnelige studenter på ingeniør- og teknologistudier kom med en oppfordring til elevene: Vi trenger flere jenter i teknologifagene! Foto: Lina Annette Resonable Witberg.

Om Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er et tiltak i regi av NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) som

Jenter og teknologidagen i Oslo 2022 var et samarbeid mellom OsloMet og Universitetet i Oslo, og ble avholdt 15. februar på Ingeniørenes hus.

Det var rundt 320 påmeldte elever til arrangementet, rundt 70 av dem deltok fysisk mens resten fulgte sendingen digitalt. På programmet stod blant annet kjemishow, foredrag av kvinnelige studenter og alumner, paneldebatter og konkurranser.

Prosjektleder ved OsloMet, Tatiana Shipulina, var svært fornøyd med arrangementet:

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Flere av jentene sa de ble inspirert til å velge ingeniør- og teknologifag, og da er det vel verdt innsatsen, avslutter Shipulina.

Bildet øverst i artikkelen er fra et show under Jenter og teknologi i Oslo i 2022. Foto: Kari Anne Røysland.

Bilde av Konferansierene Kersti Fosse Blålid og Mary Katherine VonZeipel og prosjektleder Tatiana Shipulina fotografert på gangen utenfor arrangementet.

Konferansierene Kersti Fosse Blålid og Mary Katherine VonZeipel sammen med prosjektleder Tatiana Shipulina. Foto: Kari Anne Røysland

Les mer om jenter og teknologi

Jenter og teknologi

OsloMet ønsker å inspirere flere jenter til å velge utdanning innenfor teknologi- og realfag. Hvert år inviterer vi derfor jenter i videregående skole til Jenter og teknologi!

Kjemishow. Vi ser en kvinnelig kjemiker i hvit laboratoriefrakk som skaper masse hvit røyk som i en sky. Ved siden av er det en rosa og en blå ballong.
Publisert: 01.04.2022 | Kari Anne Røysland