Ledere og ansatte må samhandle for å nå målene sine – og det kan du lære

Portrettbilde av Hilde Mobekk.

Mobekk er faglig ansvarlig i emnet Organisering gjennom samhandling. Emnet skal gi deg en forståelse for hva som påvirker samhandling, og hvordan du best mulig kan tilrettelegge for god samhandling for ulike organisasjonstyper i en norsk kontekst. 

Emnet er på 10 studiepoeng er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen. Emnet kan inngå som del av Executive Master of Management. 

Samhandling handler ikke bare om å utveksle informasjon, koordinere møtetidspunkter og arbeidsoppgaver, men om å jobbe integrert sammen mot felles mål for organisasjonen.

– Det kan være utfordrende fordi vi som samhandler er mennesker og vi er forskjellige. Vi påvirkes ulikt, og hva som skal til for god samhandling for en person kan være veldig annerledes for en annen, sier Mobekk. 

I tillegg påvirker organisasjonsstrukturen og kulturen samhandlingspraksisen. 

– Det handler om å se hele puslespillet. Da må vi først forstå hva de ulike brikkene består av, slik at vi kan sette brikkene sammen på best mulig måte. 

Du oppfordres og utfordres til å tenke gjennom hva som fremmer og hemmer samhandling i din organisasjon, og egen samhandlingspraksis.

Dette sier tidligere studenter

Bezawit Tadele, Seniorkonsulent i DNB:

"Det var veldig lærerikt, praktisk rettet og godt tilrettelagt. Det var veldig lett å koble sammen med arbeid. Det var stor forskjell fra emner jeg har tatt tidligere hvor det har vært mer teorifokus og ikke så lett å bruke i arbeidet".

Talette Rørvik Simonsen (ph.d.), forsknings- og utviklingsansvarlig på Nasjonalmuseet:

"Det var utrolig givende. Det blir sånn litt personlig renselse – det å få et teoretisk apparat, og liksom kunne skjønne det en opplever".

Judith Johansen Birkedal, HR-Rådgiver i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO):

"Jeg opplevde å bli sett og få kontakt. Det å føle seg sett er så sterkt uansett om det er som leder-medarbeider eller foreleser-student, så å klare å skape den kontakten er veldig imponerende å få til på skjerm".

Liv Sigrid Haugejorden, Spesialrådgiver i Bærum kommune:

"Jeg fikk mange verktøy som ga meg et veldig stort utbytte av studiet på en annen måte enn det jeg hadde forventet".

Madiha Syed, Nordic Solution Expert i TD SYNNEX:

"Faget har vært en verdifull erfaring, som har bidratt til min personlige og faglige utvikling. Jeg er veldig fornøyd".

En "prakademisk tilnærming"

Som student ved Organisering gjennom samhandling bringer du med deg dine erfaringer og din kompetanse inn i læringen og undervisningen. Målet er å få økt kunnskap om hvorfor noe av det du har erfart fungerer, noe ikke fungerer og hvordan du kan tilrettelegge for bedre samhandling og økt måloppnåelse.

– Emnet er utviklet og tilrettelagt for studenter som kombinerer studier med en hektisk hverdag. Du følger undervisningen digitalt og det er ingen fysiske samlinger, sier Mobekk.

Organisering gjennom samhandling skal lære deg viktigheten av samspill og samarbeid for å nå mål, bevisstgjøre deg på egen samhandlingspraksis, og gi deg noen gode verktøy på veien.

Kontakt

Laster inn ...