Executive videreutdanning: Organisering gjennom samhandling

Videreutdanning

I dette emnet får du en grunnleggende forståelse om hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer i en norsk kontekst. Videreutdanningen kan tas alene eller inngå som del av Executive Master of Management.

 • Executive master og -videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad
  • tre års relevant yrkespraksis

  Relevant yrkespraksis er arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring. Kravet til praksis må være oppfylt før opptak kan innvilges.

 • Slik søker du

  Vi har løpende opptak fra 1. mars inntil studiet er fulltegnet.

  Du søker på Søknadsweb (fsweb.no).

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter " Executive master- og videreutdanninger ".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva lærer du?

  Du vil få økt forståelse for bruk av ulike tilnærminger og perspektiver i organisasjonsfaget som grunnlag for innsikt, analyse og refleksjon.

  Du skal også kunne forstå organisasjoner som opererer i en norsk kontekst med den norske samarbeidsmodellen, medvirkning og variasjon som sentrale elementer.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av

  • digitale læringsformer
  • undervisningsmøter
  • studentpresentasjoner
  • casediskusjoner
 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema