Bilde av Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj etter signeringen av avtalen mellom OsloMet og OBOS.

Slik vil OBOS og OsloMet styrke byggebransjen

OBOS og OsloMet skal nå samarbeide om forskning, innovasjon, undervisning og rekruttering – for eksempel til byggingeniørstudier.

Rektor Christen Krogh ved OsloMet og konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS undertegnet 14. februar 2023 en intensjonsavtale, som etter hvert kan bli en mer utfyllende samarbeidsavtale.

Samarbeidet omfatter blant annet bachelor- og masteroppgaver, etter- og videreutdanning, OBOS-prosjekter og innovasjonsprosjekter.

På kort sikt skal også OBOS og OsloMet samarbeide om

Fire grupper skal jobbe med hver av disse samarbeidsområdene, og finne fram til konkrete løsninger. 

Rektor Christen Krogh tok utgangspunkt i at OsloMet utvikler kunnskap og kompetanse der velferdsstaten møter samfunnsutfordringer.

– OBOS er en viktig leverandør av boliger og annen infrastruktur som er viktig for samfunnet. De er avhengige av at de får kompetente kandidater til å jobbe med sine prosjekter. 

– For oss er det viktig å ha god kontakt med arbeidslivet for å sikre at våre utdannelser er så relevante som mulig. Denne avtalen kan hjelpe både oss og OBOS til å fremme våre formål. 

Rekruttering og kunnskapsutvikling blir viktig

Krogh la vekt på at det er svært ønskelig at OBOS og OsloMet jobber sammen om rekruttering. 

– Samfunnet er helt avhengig av god rekruttering til bygg- og anleggsfag. Vi må ha tilstrekkelig kapasitet i det norske utdanningssystemet for å dekke behovene til Norges arbeidsliv.

– Og vi kan samarbeide om kunnskapsutvikling. Forskerne våre trenger problemstillinger, og vi trenger å utvikle kunnskap på prioriterte områder. 

Utfordringer i byggenæringen

Konsernsjef Daniel K Siraj i OBOS framhevet også rekruttering og kunnskapsutvikling, og peker på store utfordringer i byggenæringen og i tilgangen til boliger. 

– Å bygge boliger har blitt mer komplisert, med nytt regelverk og krav til bærekraft. 

– Det er i dag langt flere behov som skal dekkes hos boligkjøperne. Vi må finne løsninger for å få boliger til flere, og ta samfunnsansvaret alvorlig. 

Han peker også på at rekruttering og større mangfold kan bli det viktigste i samarbeidet mellom OBOS og OsloMet.

– Av rekruttering kommer det også kompetanse. Hvis vi ikke får folk inn, og kanskje spesielt flere kvinner, klarer vi heller ikke å få til kunnskapsutvikling, og vi får heller ikke utviklet så mye ny teknologi og nye måter å løse problemer på. 

Mer om bygg- og energiteknikk på OsloMet

Tar tak i ingeniørmangelen og utvider studietilbudet

OsloMet tilbyr nye masterspesialiseringer i geoteknikk og smart vannteknologi fra høsten 2023, for å møte etterspørselen etter fagfolk.

Bildet viser studentene studentene Eirik Haug og Hege Høgseth fra OsloMet, sittende på en bro i Klosterenga park på Grønland i Oslo. Det er steinnisjer til vannet i bakgrunnen, men bekken er fri for vann. Det ligger et tynt lag med snø på bakken. I bakgrunnen er det en boligblokk og en villa.
Internasjonal allianse kan bane vei for nullutslipp fra bygg

OsloMet skal lede internasjonal forskning og utdanning som kan bidra til å redusere klimaavtrykket fra bygninger og det bygde miljøet.

Bilde av bygninger og gate ved Aker brygge i Oslo. Det er solskinn, og blå himmel i bakgrunnen.
Slik lærer studentene det nyeste om inneklima

Swegon sørger for at studentene får bruke moderne inneklimaløsninger med å levere et komplett system til laben på OsloMet.

Bildet viser Heidi Marie Eide og Kenneth Skriden fra Swegon, og Peter Geoffrey Schild og Nils Ledermann fra OsloMet i ventilasjonsteknisk rom. De peker mot ventilasjonsløsninger i taket, og smiler.
Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Bilde fra Oslo sentrum en regnfull kveld. En trikk er på vei mot Majorstua fremst i bildet, en buss kommer kjørende i mot. Gaten og bygninger til venstre og høyre er godt belyst, og gate og fortau er fuktig etter regnet.
Publisert: 17.02.2023 | Olav Johan Øye