Prosjekter

Et utvalg av de ulike forskningsprosjektene som AI Laben er en del av.

 • AI-Mind

  Prosjektet har som mål å redusere utfordringene ved demens med å utvikle nye diagnostiserende verktøy ved hjelp av kunstig intelligens og forbedre effektiviteten i helsesystemet.

 • Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoir (DeepCA)

  Et langsiktig prosjekt som søker å integrere biologisk og kunstig intelligens. DeepCA har som mål å skape et teoretisk og eksperimentelt grunnlag for et hybrid dyplæringsparadigme basert på "cellular automata" og biologiske nevrale nettverk.

 • Self-Organizing Computational substRATES (SOCRATES)

  Et langsiktig prosjekt med mål om å gjøre effektive og kraftige dataanalyser tilgjengelig overalt, fra den enkleste sensornoden til den mest komplekse superdatamaskinen.

 • Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures

  Green Revisited har som hovedmål å utvikle en europeisk plattform som skal bidra til å forme og popularisere et fremvoksende "naturkultur"-paradigme via kunsten.