English version
Deltagere fra de norske samarbeidspartnerne i AI-Mind under pre kick-off møte.

AI-Mind

Prosjektet har som mål å redusere utfordringene ved demens med å utvikle nye diagnostiserende verktøy ved hjelp av kunstig intelligens og forbedre effektiviteten i helsesystemet.

For tiden er det over 50 millioner mennesker som lever med demens i verden. Innen 2030 kan vi forvente at tallet vil nå 82 millioner. Nåværende behandlingsalternativer består av tidkrevende pasientundersøkelser og fokuserer på sen symptombehandling.

Prosjektet AI-Mind har som mål å utvikle en screening metode drevet av kunstig intelligens for å adressere behovet for tidlig, og nøyaktig diagnose og prediksjon hos mennesker rammet av MCI.

MCI (mild cognitive impairment) er en lett svikt i kognitive funksjoner og en tilstand som ofte kan være et tidlig tegn på demens.

For personer med MCI er risikoen for demens nesten 30 prosent høyere enn personer uten. Vi har derfor behov for effektive diagnostiske verktøy for tidlig demensrisikovurdering og oppfølging av personer med MCI.

Prosjektet ledes av Oslo Universitetssykehus (OuS) og har totalt 15 partnere fra åtte europeiske land. Målet er å tilrettelegge for et paradigmeskifte i klinisk praksis, og i løpet av de fem årene skal det utvikles to nye digitale verktøy basert på kunstig intelligens.

AI-Mind Connector vil kunne identifisere dysfunksjonelle nettverk i hjernen, og AI-Mind Predictor vil vurdere risikoen for demens ved hjelp av data fra Connector, avanserte kognitive tester og genetiske biomarkører.

Disse to verktøyene vil bli integrert i en intelligent diagnostikkplattform for å identifisere forstyrrelser i hjernens nettverk og risikoen for demens, for så å skape personaliserte pasientrapporter.

OsloMet AI Lab og Aalto Universitetet har ansvaret for å utvikle maskinlæringsverktøy og dyp læring-modeller som skal bli implementert i AI-Mind Connector og Predictor. Anis Yazidi skal lede denne delen av prosjektet, hvor også Pedro Lind og Stefano Nichele har en rolle.

  • Medlemmer fra OsloMet

    Laster inn ...

Nyheter

Gruppebilde av norske partnere under pre kick-off for AI-Mind.
Bruker kunstig intelligens i arbeidet med tidlig diagnose av demens

EU-prosjektet AI-Mind vil bruke kunstig intelligens for å korte ned tiden det tar å få en demensdiagnose.